OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. januar 2020

Atter stabil interesse for at tage jagttegn

Efter et år med nedgang i antal jagttegnsaspiranter, er antallet nu igen på vej op. Det viser nye tal fra 2019. Og 2020 byder muligvis på spændende overraskelser.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I 2013, året før de nye regler for jagtprøven blev indført, oplevede vi et sandt boom af jagttegnsaspiranter, som aldrig er set hverken før eller siden. Det år tilmeldte hele 9.215 personer sig jagtprøven, hvoraf de 7.498 bestod. I 2014, hvor den obligatoriske haglskydeprøve bl.a. så dagens lys for første gang, lå antallet af tilmeldte på 5.942, hvoraf 3.903 bestod. Årsagen til boomet i ’14 tillægges den store usikkerhed omkring de kommende regler, hvorfor mange aspiranter skyndte sig at sikre sig jagttegnet på den gamle ordning.

Siden har tallet ligget nogenlunde stabilt, bortset fra 2018, hvor vi for en stund oplevede et nedadgående knæk i kurven. Det år bestod 3.436 aspiranter prøven.

Nu viser tal for 2019 imidlertid, at skuden atter har rettet sig op, og jagttegnskursuslærerne landet over kan glæde sig over en fortsat sund interesse for jagten og masser af nye aspiranter. Sidste år bestod således 3.826 personer jagtprøven, hvilket ligger godt i tråd med den nogenlunde stabile status quo over de sidste fem år, med årligt omtrent 5.000 jagtprøvedeltagere, hvoraf cirka de 3.500 består.

Hvad fremtiden bringer

Hvis vi vover et kig ind i krystalkuglen for den videre udvikling i 2020'erne, ser det faktisk også ganske spændende ud. I år ventes den nye bekendtgørelse om jagttegn nemlig vedtaget, og det betyder først og fremmest, at jagttegnskursisterne selv kan bestemme rækkefølgen af skydeprøverne. Hvor man siden 2014 og indtil i dag er nødt til at bestå haglskydeprøven før man kan gå videre til riffelprøven, vil det se anderledes ud i fremtiden. Når aspiranterne selv kan vælge, kan der ske at komme et boom i antal deltagere i riffelprøverne.

Rent statistisk har disse også en noget højere beståelsesprocent, idet tallene fra 2019 viser, at 76,3 procent af deltagerne i riffelprøven bestod, mens "kun" 57,8 procent bestod haglskydeprøven. Procentsatser, som i øvrigt er temmelig ens for hvert år. En del nyjægere kan således tænkes at udskyde eller sågar helt at fravælge jagt med haglbøsse, for i stedet at fokusere på riffeljagten.

Men intet er givet på forhånd. Vi må bare se, hvad der sker.