OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. marts 2020

Aflysning af riffel-, hagl- og buejagtprøver

Alle riffel-, hagl- og buejagtprøver er aflyst, foreløbig frem til den 20. april 2020. Det skriver Miljøstyrelsen. For et par dage siden hed skæringsdatoen den 1. april, men den er altså nu udvidet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Som følge af den stadig mere alvorlige situation omkring corona-smitten i Danmark, og den risiko for smittespredning, som afholdelse af prøver og arrangementer indebærer, aflyses alle planlagte buejagtprøver, riffelprøver og haglskydeprøver, foreløbig frem til den 20. april 2020.

Det oplyser Miljøstyrelsen her til morgen. For et par dage siden kunne vi ellers meddele, at alle prøver var aflyst denne måned ud, men det nye tiltag inkluderer nu også det meste af april. 

Vedr. jagtprøverne

Aflysningen gælder pt. ikke for jagtprøverne, men Danmarks Jægerforbund vurderer, at jagtprøverne i lighed med skydeprøverne i nær fremtid vil blive aflyst frem til den 20. april.

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen, FADB og Danmarks Jægerforbund undersøge mulighederne for at afholde de aflyste prøver på et senere tidspunkt inden sommerferien. Men dette afhænger selvsagt af myndighedernes anvisninger, og af hvordan situationen i øvrigt udvikler sig i den kommende tid.

Specielt for buejagtprøver

Buejægere som pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan undtagelsesvist søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jægerID og prøvested/tidspunkt til jagttegn@mst.dk.

Hold dig løbende orienteret om nyt her på siden, samt hos Miljøstyrelsen og hos foreningen af danske buejægere