OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2020

Ændringer i våbenlovgivningen

Ejere af lyddæmpere og halvautomatiske rifler har måttet vente endog meget længe på disse ændringer af våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret, der fastslår, at lyddæmpere fremover sidestilles med aftagelige magasiner på riffeltilladelsen, mens det fremover bliver lovligt at erhverve, bære, besidde og anvende én centraltændt halvautomatisk riffel og to randtændte halvautomatiske rifler.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Artiklen er opdateret den 1. juli.

Et støt stigende antal riffeljægere i Danmark bruger lyddæmper, og derfor er Danmarks Jægerforbund naturligvis tilfreds med den længe ønskede ændring i våbenbekendtgørelsen pr. 1. juli 2020, der sidestiller lyddæmpere med aftagelige magasiner på riffeltilladelsen.

- Denne ændring ligger helt i tråd med vores overordnede tilgang til våbenlovgivningen – trygt og enkelt – idet det fremover med bortfaldet af en særskilt tilladelse gøres mere enkelt at eje og bruge en lyddæmper, siger formanden for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng.

Ifølge Rigspolitiet gælder følgende overgangsordning: Jagttegnsindehavere, der den 1. juli 2020 har gyldig tilladelse til riflede våben til jagtbrug, kan – uagtet at det ikke følger af riffeltilladelsen – i hele riffeltilladelsens gyldighedsperiode erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere til disse våben uden at søge særskilt tilladelse, jf. våbenbekendtgørelsens § 65. Når riffeltilladelsen fornyes, vil det følge direkte af den nye tilladelse, at den også giver ret til lyddæmpere.

Myndighederne ønskede indskrænkninger

Sammen med Danmarks Våbenhandlerforening har Danmarks Jægerforbund siden revisionen af EU’s våbendirektiv, hvor der for alvor blev sat fokus på brugen af halvautomatiske rifler, arbejdet for en løsning, der fortsat give mulighed for anvendelse af halvautomatiske rifler til jagt.

Myndighedernes holdning var ikke til at tage fejl af. Der skulle ske indskrænkninger i brugen af halvautomatiske rifler, og især de småkalibrede jagtrifler ville myndighederne have udfaset. Den virkelighed kæmpede vi indædt imod med et ønske om fortsat at kunne anvende de småkalibrede rifler til jagt, men myndighederne ville det anderledes.

- Når man ser på resultatet af vores fælles anstrengelser, én centraltændt halvautomatisk riffel og to randtændte halvautomatiske rifler, så kan jeg godt være skuffet. Omvendt ved jeg, at Danmarks Våbenhandlerforening og jægerforbundet i fællesskab har gjort, hvad der var muligt i denne sag, siger formanden for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng, og forsætter:

- Det glædelige er, at de af vores medlemmer, der bruger halvautomatiske rifler til jagt på f.eks. vildsvin og hjortevildt, fortsat har mulighed for det både i Danmark og i udlandet, mens de mange jægere, der f.eks. regulerer råger, fortsat kan anvende halvautomatiske randtændte rifler til det formål.

Tilladelser til centraltændte halvautomatiske rifler, der ikke anvender ammunition der egner sig til jagt på f.eks. vildsvin, kan ikke forlænges efter tilladelsens udløb. Tilladelse til en sådan halvautomatisk riffel kan dog forlænges, såfremt riflen omdannes til en repetérriffel.

Ej længere permanent fastgjort

Med ændringen af lovgivningen følger også en forbedring for jægerne. I dag skal magasinet være permanent fastgjort til riflen, mens det fremover bliver lovligt at anvende et aftageligt magasin. I Danmark må man dog alene anvende et magasin, der er permanent begrænset til kun at kunne indeholde to patroner. Samlet set vil der dermed kunne være tre patroner i våbnet.

Et skridt på vejen …

- Med disse længe ventede ændringer er vi nået et skridt på vejen, men vi har stadig dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet om en lang række sager, som vi forhåbentlig snart også kan sætte flueben ved, understreger Marie-Louise Achton-Lyng og uddyber:

- Vi presser stadig på for at få ændret lovgivningen, så det fremover bliver muligt at have haglvåben indskrevet i EU-våbenpas i fem år, hvilket vil være en win-win for både jægerne og myndighederne. Sagen om mængden af krudt, som hjemmeladere må ligge inde med, har også været på dagsordenen længe, ligesom vi imødeser en snarlig løsning på sagen om brug af nye hylstre til genopladning.


De nye regler er tilgængelig på Retsinformation: