OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. februar 2020

Ændring af jagttid på hare og vildkanin

Faglig rapport viser, at både hare og vildkanin yngler helt frem til 1. november. OK at ændre jagttid, mener DJ.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Under midtvejsevalueringen af jagttiderne på en række arter påviste en faglig rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, at både hare og vildkanin faktisk yngler helt frem til og med oktober måned. Dette, selvom den aktuelle jagttid for de to pattedyr faktisk allerede går ind den 1. oktober. På baggrund af disse informationer har Vildtforvaltningsrådet anbefalet ministeren af skyde jagttiden en måned, frem til 1. november, hvor ynglen vil kunne klare sig.

For vildkaninens vedkommende betyder det, at jagttiden fremover vil være fra 1. november til og med 31. januar, dog fortsat med mulighed for regulering året rundt. For harens vedkommende betyder den reviderede jagttid, at haren kan jages efter følgende anvisninger:

  • Nuværende jagttid øst for Lillebælt: 01.10 – 31.12
  • Fremtidig jagttid øst for Lillebælt: 01.11 – 31.01

  • Nuværende jagttid vest for Lillebælt: 01.10 – 15.12
  • Fremtidig jagttid vest for Lillebælt: 01.11 – 15.01

Danmarks Jægerforbund erklærer sig enig i behovet for at revidere jagttiden på hare og vildkanin, således at vi ikke risikerer jagt i yngleperioden.

- Ud fra en etisk betragtning er en ændring af jagttiden det rigtige, og det blev da også vedtaget af et enigt Vildtforvaltningsråd. Vi vil altid følge fagligheden, siger formand for Jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup.

Jens Venø Kjellerup minder desuden om desuden, at der for harens vedkommende i øvrigt ikke er tale om en indskrænkning af jagttid:

- Den måned, vi mister i oktober, får vi tilbage i den anden ende, i januar. Der er med andre ord tale om en parallelforskydning af jagttiden på hare, pointerer han.

Læs mere i rapporten fra DCE.