OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. juni 2020

Åbning af jagtprøver og buejagtprøver

For forårets prøver er der på det seneste igen åbnet for afholdelse af nye jagt- og skydeprøver, under overholdelse af de særlige foranstaltninger i forbindelse med Covid 19.

Tekst: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen drøfter løbende, med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, de praktiske muligheder for at give så mange prøveaspiranter som muligt adgang til at aflægge jagt- og skydeprøver i 1. halvår 2020.

For jagtprøverne betyder dette, at der prioriteres afholdelse af fulde jagtprøver, dvs. både skriftlig og praktisk prøve. Der vil derfor ikke blive afholdt opsamlingsprøver / ’omgænger-prøver’ i forårshalvåret 2020 i et omfang der svarer til det antal der forventeligt er behov for. Da der måske op mod afslutningen af sæsonen kan være uudnyttede pladser til fulde prøver, vil disse pladser blive tilbudt omgængere. Miljøstyrelsen opfordrer til, at du selv holder øje med mulighederne på Mit jagttegn.

Forårets jagtprøver vil blive afholdt i størst muligt omfang, frem til og med fredag den 26. juni. Man kan tilmelde sig de nye prøvedatoer via "Mit Jagttegn". Husk at der skal indbetales prøvegebyr, inden tilmelding kan ske. Tilbagebetaling af alle ’gamle’ prøvegebyrer på grund af prøveaflysninger i foråret, vil være afsluttet inden udgangen af indeværende uge 24.

Der åbnes løbende for nye jagtprøver, så hvis du endnu ikke er tilmeldt en jagtprøve, vil vi opfordre dig til tjekke, om der skulle være åbnet nye prøver, eller kommet ledige pladser pga. afbud, på 'Mit jagttegn'. Vær opmærksom på, at hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig en jagtprøve på 'Mit jagttegn', er det fordi der ikke jagtprøver med ledige pladser på dit eget prøvedistrikt.

For efterårets prøver, forventes tilmeldingen til efterårets jagtprøver og buejagtprøver at åbne i starten af uge 31, med forventet opstart af prøver i starten af uge 33. Afholdelsen af prøverne må i øjeblikket antages at ske under samme forudsætninger og deltagerbegrænsninger som forårets prøver for at forhindre smittespredning. Dette afhænger dog af myndighedernes anvisninger og retningslinjer i den kommende tid. Der gøres opmærksom på, at såfremt man ikke aflægger jagtprøve eller buejagtprøve i foråret 2020, vil forårets prøveforsøg automatisk blive overført til efteråret 2020. 

For løbende information om situationen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn.