OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2019

Vingeundersøgelsen 2018/19 er afsluttet: 10.783 vinger

Siden 1970'erne er der på den ene eller anden måde indsamlet vinger fra udvalgte fuglearter i Danmark. Det er jægerne, der frivilligt indsender vingerne, og det er Aarhus Universitet, der udarbejder resultaterne for undersøgelsen. Her bringer vi status på året, der gik.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, Aarhus Universitet

Så er vi færdige med årets vingeundersøgelse og alle indsendere skal have en meget stor tak. Resultatet med 10.783 vinger er helt på højde med resultatet sidste år med 10.556. I alt har 380 jægere indsendt vinger, hvilket er én jæger mere end i sidste sæson. Selv om det ser stabilt ud, må vi dog erkende, at gennem de sidste 5-6 år er antallet af jægere, der bidrager til vingeundersøgelsen, faldet fra omkring 500 til det nuværende niveau, og det kan ses på antallet af vinger. Hvor vi i de sidste to år har ligget på godt 10.500 vinger, lå vi i årene 2012-2016 på 13.000-14.000 vinger.

Opfordring til jægerne

Det er klart at fredningen af flere arter som måger og skalleslugere, og nu også hunner af ederfugl, fløjlsand og havlit vil påvirke indsendelsen af vinger i nedadgående retning. Modsat er der dog nu også lukket op for jagt på grågås i august, samt åbnet for sølvmåge, hvilket burde give lidt flere vinger. Vi ved at der faktisk blev nedlagt rigtig mange grågæs i august måned sidste år, men vi modtog desværre kun ret få. Vi håber at der i den næste sæson vil være mere opmærksomhed på at indsende vinger fra august.

I det hele taget opfordrer vi til at flere jægere indsender, og at dem, der har indsendt tidligere, hjælper andre med at komme i gang. Det er vigtigt at antallet af jægere, der bidrager til vingeundersøgelsen, ikke falder yderligere, hvis vi fortsat skal kunne forvalte jagten, baseret på verdens bedste vildtudbyttestatistik, som vingeundersøgelsen er en meget vigtig del af.

Figuren herover viser fordelingen af vinger fra de enkelte arter, fordelt på nedlæggelsesmåned. Som det måske kan ses er ca. 9 procent af de indsendte vinger af grågås nedlagt i august. For sædgås forholder det sig lidt anderledes, med 13 (ca. 40 procent) af i alt 32 vinger fra fugle nedlagt i december og januar, hvor arten faktisk er fredet. Dette er selvfølgelig uheldigt, og man bør være ekstra opmærksom på de lokale særfredninger. 

I forhold til tidligere år har vi med i alt 32 vinger fra sædgæs faktisk modtaget mange flere end normalt. Vi tror at dette hænger sammen med at vi sammen med Danmarks Jægerforbund gennem de sidste par år har opfordret specielt til at indsende både en vinge og et hoved fra nedlagte sædgæs, hvor formålet er at kunne vurdere hvordan jagten på sædgæs rammer de to racer, der forekommer i Danmark.

Som bekendt er den ene race, tundrasædgåsen, i fremgang og kan tåle en jagtlig udnyttelse, mens bestanden af skovsædgæs er lille og i tilbagegang. Vi vil derfor fortsat opfordre til at indsende både hoved og vinge fra nedlagte sædgæs, også i de få tilfælde, hvor disse nedlægges utilsigtet udenfor den angivne jagttid og/eller udenfor kommuner, hvor jagt er tilladt. Dette er selvfølgelig ikke en opfordring til at nedlægge sædgæs, hvor det ikke er tilladt!

Årets hovedpræmier er udtrukket

Som normalt er alle jægere, der har indsendt vinger gennem sæsonen, med i lodtrækningen om årets hovedpræmier. Lodtrækningen foregår på den måde, at alle, der indsender 1-10 vinger, har én vinderchance, indsender man 11-20 vinger, er der to chancer, 21-30 vinger tre chancer osv. Med sæsonens fordeling af vinger og jægere var der i alt 1.441 lodder i årets trækning. 

Følgende vindere blev udtrukket:

  • Duejagt i England med Buhls Jagtrejser: Bent Pedersen, Nyborg.
  • Gavekort på kr. 1.000,- fra Danmarks Jægerforbund til Korsholm: Mogens Raae, Væggerløse.
  • Blandt de jægere, der indsendte vinger i løbet af februar, er der udtrukket én vinder af en kniv. Den heldige blev: Kristian Toftegård Pedersen, Otterup.

Alle vindere vil blive kontaktet direkte, men kan også ses på vingeundersøgelsens hjemmeside (fauna.au.dk), hvor man også kan se en oversigt over samtlige årets vindere af knive. For at få en god start på sæsonen tæller vinger, indsendt i august og september, dobbelt ved lodtrækningerne i disse måneder og i den afsluttende lodtrækning om årets hovedpræmier.

På Vingeundersøgelsens hjemmeside kan man senere på året finde de årlige artsrapporter. 

En stor tak til jægerne

Der skal rettes en meget stor tak til alle de jægere, der gennem sæsonen har bidraget med vinger. Ikke alle har været så heldige at vinde en jagtkniv sponseret af Danmarks Jægerforbund, men vi håber, at mange vil være med igen, når der starter en ny sæson til august/september. Alle, der har bidraget, vil modtage en oversigt over årets resultater på e-mail. Da vi fremover ikke mere udsender breve med årets resultater, håber vi, at vi har modtaget e-mail adresser på jer alle. Med denne løsning, sender vi også en mail til alle, der tidligere har indsendt vinger og som vi har en e-mail på.

Husk at vingekuverter kan rekvireres hele året ved at indsende navn og adresse på mail vinger@bios.au.dk eller på telefon 87 15 00 00. God sommer!