OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juli 2019

Tak for snakken – stor opbakning til ERFA-møder

Jægerforbundets ERFA-møder for jagttegnskursuslærere blev igen en stor succes, og den gode opbakning bevidner om jagttegnkursuslærernes store engagement i uddannelsen af de nye jægere, samt bevarelsen af jagten på den lange bane.t

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Karen Thingstrup, Nyjægerkoordinator og Jes Mikkelsen

Da cirka 100 jagttegnskursuslærere satte hinanden stævne på en række ERFA-møder landet over, vekslede de masser af snak og god kaffe med etablering af et yderst værdifuldt netværk. Perspektiverne på jagttegnsundervisning er ikke altid de samme, men dialogen blandt deltagerne gav anledning til refleksion på jagtens fremtid.

Tiltag for ordblinde effektueres straks

Fra Danmarks Jægerforbund skal der lyder en særlig tak til de eksterne undervisere, Philip Stobbe, Sidsel Teichmann og Steen Lunø, som på ERFA-møderne delte ud af deres store faglige indsigt i hvordan der skal tænkes anderledes i undervisningen ordblinde og læsesvage frem mod jagtprøven.  

På baggrund af oplæggene, og i samarbejde med de tre undervisere, har Danmarks Jægerforbund gjort tiltag, som skal styrke undervisningsmulighederne for særligt ordblinde og læsesvage. Forlaget SEGES og Danmarks Jægerforbund etablerer nu et samarbejdsgrundlag, som giver skoler med læseudfordrede elever vidtgående mulighed for at bruge jægerforbundets undervisningsmaterialer.

Spændende fremtid for jagtprøven

En række ændringer vedr. afholdelse af jagt- og skydeprøver var væsentlige dialogpunkter ved møderne. Vildtforvaltningsrådets nye tiltag gav anledning til masser af konstruktiv dialog ved møderne, og der var stor opbakning blandt mødedeltagerne til at prøvesæsonerne nedlægges.

Der var samtidig stor forståelse for, at aspiranterne skal have forbedret mulighederne for at tage den teoretiske og praktiske jagtprøve om, hvis de skulle dumpe.

Haglskydeprøve som obligatorisk førstevalg?
Angående ændringerne for skydeprøverne blev det dog tydeligt, at selvom jagttegnskursuslærere kan enes om mange ting, så er der fortsat delte meninger om, hvorvidt haglskydeprøve som obligatorisk førstevalg efter jagtprøven, er vigtigt for jagtens sag eller ej. Stor enighed var der dog om at ændringen imødegås i spænding, og kun fremtiden vil vise om jægerne selv er klar til at løfte ansvaret for kravet om tårnhøj kvalitet i jægeruddannelsen.

Det skal her pointeres, at ændringerne vedr. jagtprøven blot har været igennem vildtforvaltningsrådet. Intet er endnu godkendt eller underskrevet af ministeren.  

Læs mere om regelforenklingen HER

 

Meld aspiranterne direkte ind

Et centralt punkt fra møderne var nyjægerkoordinatorernes utrættelige frivillige arbejde med at få de nye jægere ud på jagt. Opfordringen til jagttegnskursuslærerne er klar: ”Hjælp os med at få aspiranterne meldt direkte ind i Jægerforbundet,” lyder det fra et samlet nyjægerudvalg.

Det er gratis, og når aspiranterne er meldt ind, får de adgang til jægernes egne informationskanaler og vejen til et spændende jægerliv.

 

Find din regionale nyjægerkoordinator HER

 

Materialer og evaluering udsendes

Mange deltagere viste interesse for at få materialerne fra ERFA-møderne, og det blev aftalt, at alle deltagere modtager undervisningsmaterialerne direkte i deres mailboks.

I forlængelse heraf vil alle deltagere ligeledes modtage en henvendelse om evaluering af møderne. Brug meget gerne et par minutter på at give feedback på mødet, så kvaliteten fremadrettet sikres for ERFA konceptet og uddannelsen af jagttegnskursuslærerne.