OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vildsvinehegn bliver uden spidser

I en nyhed, der florerede i juledagene, blev det kommende vildsvinehegn ved grænsen afbilledet med spidser, der ville kunne skade vildt. Naturstyrelsen fortæller imidlertid DJ, at der ikke kommer spidser eller lignende på hegnet.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Skal vildsvinehegnet være der, skal det bestemt ikke være til gene eller skade for andet vildt. Derfor var det også med bekymring, at Danmarks Jægerforbund noterede sig, at der i juledagene startede et rygte om, at vildsvinehegnet skulle have spidser på toppen, der ville kunne skade eventuelt vildt, der hoppede over hegnet.

Rygtet opstod på baggrund af et billede til en nyhed i TV Syd.

Jægerforbundet har imidlertid kontaktet Naturstyrelsen, der står for opsætningen af hegnet, for en afklaring. Skovrider i Naturstyrelsen Vadehavet, Bent Rasmussen, skriver i en mail til Jægerforbundet:

- I Naturstyrelsen forsøger vi at løse opgaven efter princippet om, at vildsvin skal forhindres adgang til Danmark i videst muligt omfang, samtidig med at andre dyr og mennesker generes mindst muligt.

Han henviser til den kravspecifikation, som styrelsen udsendte sammen med udbudsmaterialet. Heri står at…

”Hegnsmåtter skal udføres således, at der ikke forekommer skarpe kanter. Det er forudsat, at vildtåbninger, stenter etc. udføres ved overklipning af de lodrette Ø5 mm jern på stedet. Der må ikke forekomme skarpe kanter efter skæring og retablering af overfladebehandling er afsluttet. Der monteres efter nærmere aftale U-profiler for at beskytte dyr mod kanter.”

Det er altså udtrykkeligt nævnt i kravspecifikationen, at der ikke må være skarpe kanter, og at andet vildt skal beskyttes herimod.

Herunder kan du se typetegningen fra kravspecifikationen – også uden spidser.