OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. januar 2019

Vigtigt lige nu: Gravjagten på mårhund – i Jylland

Netop i disse måneder er en af de mest effektive metoder til regulering af mårhund, gravjagten.

Tekst: Jesper Kjær Illemann

Hidtil har udbyttet af mårhunde været en sidegevinst i forbindelse med gravjagt på ræv, men i nogle områder skydes der nu flere mårhunde end ræve fra grav. Især fra juletid og frem imod ynglesæsonen flytter mårhundene ind i gravene, og det åbner yderligere mulighed for at tage effektivt del i den lokale regulering af denne invasive art. Bort set fra at gravjagten, netop nu, er tidsmæssigt omkostningseffektiv i forhold til flere andre metoder, eliminerer man forårets ynglepar, og imødegår dermed en stor tilvækst i bestanden. Husk at mårhunde ofte færdes i par, og der gerne sidder to i graven.

Mårhunden kan i nogle tilfælde være lidt sværere at sætte af grav end ræven, hvilket kan stille større krav til de hunde der anvendes. Det er vigtigt, at de gravgående hunde ikke er for pågående, men skifter villigt, og på den måde blot forstyrrer mårhundene til at forlade graven, mere end de ”smider” dem ud.

Hvis mårhundene ikke lader sig rokke, er muligheden enten at åbne graven eller at ”liste” dem ud. Erfaringer viser nemlig, at mårhunden i nogen grad, lige som ræven, vil forlade graven efter kort tid, når der igen er blevet ro. Praktisk foregår det ved, at en eller to jægere stillestående bliver ved graven, når hunden tages op og føres bort. Typisk går der 10-15 minutter før gravens beboer(e) så kommer listende op.
Vær opmærksom på at det ikke er grævling der sidder i graven, for ikke at forstyrre disse unødigt, og træn gerne hunden til at ignorere grævling.

Mårhunden er en invasiv art, og det er vigtigt, at den opmærksomme jæger tager del i naturforvaltningen ved at have sin opmærksomhed rettet mod mårhund, lige såvel som det i øvrigt også gælder f.eks. mink og vaskebjørn.

Knæk og bræk!