OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. november 2019

Vestjyder blæser til samling

Et halvt hundrede jægere var samlet på Ulfborg Skyttecenter torsdag aften for at afprøve grej til mørkeskydning. Tanken bag var selvfølgelig at gøre flere vestjyske jægere fortrolige med den form for skydning i relation til indsatsen mod mårhund.

Tekst og Foto: Max Steinar

Infrarød eller termisk? Håndholdt eller som sigtekikkert? Modul til at bygge på den normale sigtekikkert – eller hellere en ”rigtig” natsigtekikkert, født som en sådan?

Spørgsmålene var mange, da jægere fra fem jagtforeninger havde fået indbydelsen til at medvirke i en demonstrationsaften, hvor fokus kun var på skydning i mørke. Man kunne selv medbringe sin riffel og nuværende udstyr, og afprøve sin kunnen på mål, der enten var oplyste af grønne lamper – som ved en baitplads for mårhund – eller man kunne skyde til bogstaveligt talt opvarmede mål (skind overhældt med varmt vand), hvis man var så ”avanceret” allerede at råde over termisk sigte (som ikke må anvendes til jagt herhjemme, men kun i udlandet).

Personel fra både JK Jagt fra Ringkøbing og Dangate var til stede, og demonstrerede mange forskellige former for kikkerter, både håndholdte og sigtekikkerter. Og folk kunne selv træde ud i den småvåde aften, og teste hvordan grejet fungerede. To kaniner stod i bure cirka 50 meter borte. Folk kunne dermed ved selvsyn opleve forskellen på infrarøde, lysforstærkede kikkerter og termiske kikkerter.

 

Jægerne kunne teste diverse natkikkerter ved at kigge ud i mørket, hvor to kaniner stod i bure, som stand-in for mårhund.

Jægerne kunne teste diverse natkikkerter ved at kigge ud i mørket, hvor to kaniner stod i bure, som stand-in for mårhund.

Den grå brigade

Initiativtager til arrangementet var Erling Noe. Den gamle, erfarne jæger har forstået, at skal indsatsen mod mårhund nytte, så skal flere folk af huse, og også meget gerne jægere med en betydeligt nyere dåbsattest, mener han:

- I øjeblikket er det jo ”Den grå brigade”, der står for kampen, siger Erling Noe, der er fyldt 79 år.

Ikke desto mindre, så sidder han ofte derude ved baitpladsen og ”tager sin vagt”. Han startede med at skyde mårhunde i januar – og har nu fjernet 11 individer af den meget uønskede, invasive art. Hans jagtkammerat, Jørgen Crafack på 73 år, går også på med krum hals, og har nu nedlagt syv mårhunde. Den sidste var friskskudt, for den var fanget i fælde natten/morgenen inden arrangementet på skydebanen, og hang nu og svingede let fra krogen på den mobile ”skydevogn”, som Jørgen Crafack selv har bygget på rammen af en gammel trailer.

At sidde i kold regn, rusk og mørke er ikke just befordrende for hverken humør eller gigt, så derfor sørger de to kammerater for trods alt at sikre en vis form for komfort.

11, 7, 30 …

Jeg hørte om andre fra ”Den grå brigade”, som også har nedlagt mange mårhunde. En anden ældre jæger – som ikke var til stede – skulle have skudt op imod 30 mårhunde bare i år, i området nordøst for Nissum Fjord. Ja, i det hele taget er hele Vestjylland en helt fortrinlig biotop for mårhunde, så der er i allerhøjeste grad brug for mobilisering.

Erling Noe blev opfordret til at gentage arrangementet til næste år, og også gerne udvide invitationslisten. Det overvejer han. Men det er frit for enhver anden jæger eller jagtforening at tænke i samme baner.

Bent Hansen var en af de 42 jægere, der havde reageret positivt på invitationen (hertil kom et ukendt antal, der bare mødte op), og han fik testet sin riffel og nuværende sigtekikkert på skydebanen. Målene var to skiver, forestillende en mårhund og en vaskebjørn, som var belyst med grønt lys af den type, der anvendes ved baitpladser.

Resultat: Fem fuldtræffere.

- Ja, det kan godt være, jeg skal have gang i en baitplads, lyder det eftertænksomt fra den 62-årige jæger fra Lemvig Jagtforening.

Hvad siger loven?

Ifølge våbenloven kræver alle elektroniske sigtemidler våbentilladelse såfremt de er konstrueret til at montere på skydevåben eller armbrøst. Det betyder, at du f.eks. ikke må sætte dig i besiddelse en termisk sigtekikkert uden at have en tilladelse til den (dette gælder ikke håndholdte spottere).

Både JK Jagt i Ringkøbing og Dangate var til stede, og præsenterede et udvalg af grej, blandt andet hvad håndholdte kikkerter og sigtekikkerter angår.

Både JK Jagt i Ringkøbing og Dangate var til stede, og præsenterede et udvalg af grej, blandt andet hvad håndholdte kikkerter og sigtekikkerter angår.