OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. september 2019

USA’s grønneste jagtstat

USA’s folkerigeste delstat, Californien, synes at have et fremadskuende politisk system. Både når det kommer til nogle af verdens største teknologiske landvindinger, homoseksuelles rettigheder, legalisering af cannabis til medicinske formål og grønne tiltag. Nu også når det handler om jagt.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Den 1. juli 2019 forbød delstaten nemlig brug af blyholdige riffelprojektiler til både jagt og regulering på både offentlige og private arealer. Californien er dermed den første delstat i USA, der har indført forbud mod denne type riffelprojektiler.

Kondoren skal reddes

Forbuddet bunder i myndighedernes ønske om at sikre Nordamerikas største landlevende fugl, den californiske kondors, fremtidige eksistens. Man mener nemlig, at arten kan lide under fouragering på kadavere eller indvolde fra dyr, anskudt eller nedlagt med blyholdige kugler.

Californien er blandt andet kendt for at udbyde jagt på så eksklusive hjortearter som columbia black-tail – en underart af muldyrshjorte – og den imponerende roosevelt elk. Derudover har man på nogle lokaliteter en fin bestand af forvildede tamsvin og coyote. Også kalkunen – hønsefuglen der er et skattet jagtbytte for mange amerikanske jægere – er ligeledes mange steder talrig.

Dette gør sig til gengæld ikke gældende for kondorerne, der faldt dramatisk i antal gennem det 20. århundrede. Krybskytteri og ødelæggelse af artens levesteder, men også blyforgiftning, er blevet lagt til grund for artens massive tilbagegang. I 1987 indfangede man, jævnfør en statslig bevaringsplan, de, på det tidspunkt, resterende 22 vilde kondorer i USA. Fuglene blev placeret i San Diego Zoo Safari Park og Los Angeles Zoo, hvor man lykkedes med at få dem til at yngle i fangenskab.

Også blyhagl er forbudt

I begyndelsen af 1991 satte man atter kondorer ud i det fri, men den californiske kondor er stadig en af verdens sjældneste fuglearter. I maj 2012 var bestanden oppe på 405 fugle, hvoraf de 226 var vildtlevende og resten i fangenskab. Den californiske kondor, der findes i bl.a. Arizona, Utah og Californien, spiller en vigtig rolle i adskillige indianske myter, hvorfor fuglen også har stor betydning for mange indianske folk.

Det kan nævnes, at blyholdige haglpatroner til jagt også tidligere er blevet omfattet af et forbud i Californien, der dermed må betragtes som den vel nok grønneste amerikanske delstat, set i et jagtligt perspektiv.