OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ulvedrab koster jagttegnet

Ulvesagen fra Ulfborg, hvor en landmand og skovejer skød og dræbte en ulv ud ad vinduet på sin bil, har nu nået sin afslutning. Vestre Landsret har stadfæstet byrettens dom fra Herning med den skærpelse, at manden oveni mister sit jagttegn i to år fra dags dato.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard og Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jacob Munkholm Jensen

Hvis du med fuldt overlæg skyder en fredet ulv ud ad vinduet på din bil, ja, så koster det jagttegnet. Det er den klare konklusion ovenpå dagens dom i Vestre Landsret i Viborg.

Den samlede dom fra Vestre Landsret lyder:

  • 40 dages betinget fængsel
  • Konfiskation af våben og ulv
  • Dømte skal betale sagens omkostninger
  • Frakendelse af jagttegnet i to år

Dermed stadfæster landsretten byrettens dom med den skærpelse, at manden mister sit jagttegn i to år fra dags dato.

Dommen blev afsagt af tre dommere og tre domsmænd. Domsformanden lagde følgende argumenter frem for skærpelse af byrettens dom:

  1. Forsvarets påstand om, at ulven var en hybrid er manet fuldstændig til jorden med den ekstra DNA-analyse af ulven, som politiet og anklagemyndigheden har fået foretaget
  2. Dømte handlede med fortsæt med ønske om at skyde og dræbe ulven
  3. Dømte skød ulven fra et motordrevet køretøj
  4. Der var ikke tale om hverken nødret eller nødværge.
    Dermed har dømte forbrudt sig imod både Jagtloven og artsfredningsdirektivet under EU’s Habitatdirektiv.

Tilfreds Jægerformand

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen er tilfreds oven på dommen fra Vestre Landsret:

- Jeg er meget tilfreds med dagens afgørelse – især frakendelsen af jagttegnet. Vi kan som jægere i Danmark ikke leve med, at man kan begå så grove og overlagte brud på jagtloven og god jagtmoral, uden at det koster jagttegnet. Det ville slide på både jægernes og befolkningens retsfølelse, hvis man kan begå så grove faunaforbrydelser og samtidig fortsætte med at gå på jagt, siger Claus Lind Christensen.

Den dømtes forsvarsadvokat Jan Schneider sagde umiddelbart efter domsafsigelsen, at de vil bruge de næste 14 dage på at overveje, om de vil anke dommen til Højesteret.

Ny jagtprøve efter to år

Får man frakendt jagttegnet ved dom i f.eks. to år, skal man - såfremt man ønsker at gå på jagt igen efter de to år - generhverve jagttegnet ved ny prøve.

I jagtlovens §42 stk. 2 fremgår det, at man kan generhverve sit jagttegn efter frakendelse ved dom, hvis man aflægger en eller flere prøver. Man slettes af jagttegnsregisteret, og skal man genoptages i registeret, skal jagtprøven bestås påny. Også evt. haglskydeprøve, riffelprøve mv.