Offentliggjort den: 16. maj 2019

Uafklaret situation for dåvildtjagten

Det kommende folketingsvalg vil sandsynligvis bremse behandlingen af en række sager – herunder arbejdet med jagttidsbekendtgørelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Ved udskrivelse af folketingsvalget den 7. maj, ændredes forretningsgangene sig i landet ministerier. Der er således udviklet en praksis under folketingsvalg, hvor den siddende regering udviser stor tilbageholdenhed med at træffe væsentlige beslutninger.

Det betyder i praksis at arbejdet med at ændre jagttidsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber er sat i bero, indtil en ny regering efter valget den 5. juni træder til.

- Med de procedurer vi hidtil har kendt til omkring indførelse af nye bekendtgørelser, kan vi derfor eventuelt først forvente nye lovgivningsmæssige rammer for dåvildtjagt fra sæsonen 2020/21, siger Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den Nationale Hjortevildtgruppe, Torben Schulz Jensen.

Hans udtalelse sker på baggrund af de erfaringer, vi tidligere har høstet i lignende situationer og efter dialog med formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel. Om denne praksis fastholdes i denne sag, ved vi af gode grunde ikke.

Danmarks Jægerforbund har p.t. flere sager kørende i både Miljø- og Fødevareministeriet samt i Justitsministeriet. Alt, hvad der vedrører beslutningsprocesser i ministerierne, vil typisk gå i stå i perioden op til et valg.