OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. maj 2019

Uafklaret situation for dåvildtjagten

Det kommende folketingsvalg vil sandsynligvis bremse behandlingen af en række sager – herunder arbejdet med jagttidsbekendtgørelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Ved udskrivelse af folketingsvalget den 7. maj, ændredes forretningsgangene sig i landet ministerier. Der er således udviklet en praksis under folketingsvalg, hvor den siddende regering udviser stor tilbageholdenhed med at træffe væsentlige beslutninger.

Det betyder i praksis at arbejdet med at ændre jagttidsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber er sat i bero, indtil en ny regering efter valget den 5. juni træder til.

- Med de procedurer vi hidtil har kendt til omkring indførelse af nye bekendtgørelser, kan vi derfor eventuelt først forvente nye lovgivningsmæssige rammer for dåvildtjagt fra sæsonen 2020/21, siger Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den Nationale Hjortevildtgruppe, Torben Schulz Jensen.

Hans udtalelse sker på baggrund af de erfaringer, vi tidligere har høstet i lignende situationer og efter dialog med formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel. Om denne praksis fastholdes i denne sag, ved vi af gode grunde ikke.

Danmarks Jægerforbund har p.t. flere sager kørende i både Miljø- og Fødevareministeriet samt i Justitsministeriet. Alt, hvad der vedrører beslutningsprocesser i ministerierne, vil typisk gå i stå i perioden op til et valg.