OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. november 2019

To DJ-skydebaner kommer positivt ud af klagesager

Nees Bovling og Ølgod skydebaner har begge fået deres nye miljøgodkendelser trykprøvet hos den øverste klageinstans i Danmark. Begge skydebaner og deres kommuner fik medhold.

Tekst: Sabina Rohde

To skydebaner, Nees Bøvling og Ølgod, har ansøgt om og fået nye miljøgodkendelser hos deres respektive kommuner. Begge baner ønskede at udvide skydetiden.

Danmarks Jægerforbund har hjulpet foreningerne og kommunerne med de nødvendige beregninger og andre materialer, som har resulteret i, at henholdsvis Lemvig og Varde Kommune har udarbejdet nye miljøgodkendelser for de to skydebaner.

Men alt var ikke godt

Alt gik egentlig som det skulle, materialet blev behandlet og kommunen fik udarbejdet nye godkendelser. Men desværre gik det ikke så nemt i første omgang. Naboerne klagede i begge tilfælde efterfølgende over støjen og over Jægerforbundets arbejde.

Efter en, for Natur og fødevareklagenævnet, relativ kort behandlingstid kom svaret så: Natur og Fødevareklagenævnet har givet begge kommuner medhold i deres behandling af sagerne og slår dermed fast, at de to nye miljøgodkendelser er, som de skal være.

Det, der oftest sås tvivl om i denne type af sager er, hvorvidt de støjberegninger som Jægerforbundet leverer, opfylder kravene og lever op til den faglighed, der forventes. Derfor er det også særligt at bemærke, at alle klagepunkter blev afvist, og at det specifikt er angivet i afgørelserne, at det arbejde, Jægerforbundet har leveret til sagerne, er efterprøvet og godkendt af klagenævnet.

Godt samarbejde med kommunerne

Afgørelserne giver anledning til tilfredshed hos DJ Våbenudvalgets formand, Marie-Louise Achton-Lyng:

- Det er meget tilfredsstillende at jægerforbundets indsats i den grad får et kvalitetsstempel af Natur og Fødevareklagenævnet. Det er vigtigt for jægerforbundet, at vores faglige arbejde understøtter foreningerne i deres virke, og det er essentielt, at vi er i stand til at levere de materialer, der skal til for at sagerne kan forløbe smidigt og på et fagligt højt niveau, siger hun.

Jægerforbundet har i sin strategi på området et klart mål om, at vi ønsker, at kommunerne generelt skal give en ensartet behandling af de til tider betændte sager omkring skydebanerne, så lovgivningen tolkes ens for alle. Derfor er det gode samarbejde med kommunerne i højsæde i vores daglige arbejde. Det gode samarbejde var også et tema, da der i foråret blev afholdt en temadag om den gode miljøgodkendelse, hvor alle landets kommuner var inviteret til at deltage. Der var efterfølgende så god respons på dagen, at jægerforbundet går med tanker om at gentage arrangementet, som blev afholdt sammen med Skydebaneforening Danmark og Forsvaret.

For yderligere information om sagerne, kontakt Lars Thune Andersen, Gruppeleder Våben og Skydning på lta@jaegerne.dk.


Det anvendte foto har ikke relation til de omtalte sager.