Offentliggjort den: 02. august 2019

Tilføjelse til artikel i Jæger vedr. regulering

Foto: Troels Romby Larsen

Regulering af rævehvalpe er ikke tilladt på de såkaldte biotopplan ejendomme.

I august-udgaven af Jæger, som netop er udkommet, er der en artikel om regulering af rævehvalpe. Det drejer sig om artiklen ”Ungræv i solnedgangen”.

I boks-historien på side 94, hvori reglerne for reguleringen er oplistet, mangler den oplysning, at regulering af rævehvalpe ikke er tilladt på de såkaldte biotopplan ejendomme.

Artiklen er tilgængelig i det gratis uddrag af august-nummeret, som kan læses her.