OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. juni 2019

Til kamp for den mentale sundhed: Vær i livet

Syddjurs Kommune og Danmarks Jægerforbund vil i fællesskab bidrage til den mentale sundhed. Med det forebyggende initiativ, VÆR I LIVET, kan mennesker med symptomer på stress eller lignende udfordringer komme og få støtte og opleve udvikling.

11.000 borgere i Syddjurs Kommune har et så højt stressniveau, at der hos mange er en betydelig risiko for langtidssygemelding, samt øget risiko for bl.a. angst og depression. Vi ved fra forskningen, at særligt tre elementer virker, når vi skal afhjælpe belastningssymptomer:

  • at være i naturen
  • at styrke særlige områder i hjernen via hjerne-pauser
  • samt at styrke vores evne til at indgå i gode fællesskaber

Det er kerneelementerne i projekt VÆR I LIVET.

Det nye initiativ i Syddjurs Kommune sker i et samarbejde med Danmarks Jægerforbund Outdoor & Event, hvor projektleder Henrik Qvortrup Thygesen bidrager med solidt funderet viden om og erfaring i, hvordan mennesker kan udvikle ressourcefuldt mentalt fundament, gennem væren i naturen.

Giv hjernen en pause

- Naturen giver hjernen en pause og mulighed for at blive ladet op til den dagligdag, vi lever i. I naturen aktiverer vi vores spontane opmærksomhed i nuet, og vores nervesystem falder til ro, uden at vi gør den store indsats, forklarer Henrik Qvortrup Thygesen.

Gennem et langt arbejdsliv har Henrik ledet ekspeditioner igennem Jordens mest kompromisløse miljøer i Grønland og Alaska. Målet har været at sikre personlig vækst for andre mennesker.

- Mange menneskers hverdagsliv leves med et pres, der er lige så mentalt krævende, som at være deltager på en ekstrem ekspedition. Det er blot de færreste, der er vidende om det, pointerer han.

- At håndtere pres kræver en bevidst tilgang til livet, hvor det, at kunne skabe ro i hovedet og kroppen, er det vigtigste afsæt. For at kunne håndtere udfordringen, må vi forstå hvad livet byder på af udfordringer, lære at mestre teknikker, der skaber ro, samt erkende vigtigheden af at sortere uroskabende aktiviteter fra og vælge roskabende aktiviteter til. Jeg er taknemmelig for at kunne gøre en forskel ved at inddrage min viden og erfaring på et helt lavpraktisk niveau hvor alle kan være med.

Hvem kan deltage?

Der vil være en individuel samtale inden holdstart, som har til formål at sammensætte holdet på en måde, hvor holddynamikken og det forebyggende rationale sikres.

  • Du kan deltage, hvis du inden for den seneste måned har oplevet symptomer på stress eller andre belastningsreaktioner, som påvirker dig i din hverdag
  • Du kan deltage, hvis du er tilknyttet arbejdsmarkedet, da dette er et forebyggende forløb
  • Der er tale om et gruppeforløb for borgere på +18 år og opefter
  • Du skal være borger eller medarbejder i Syddjurs Kommune
  • Holddeltagerne mødes en gang ugentligt i 12 uger. Holdet løber over en periode på 3 måneder
  • Holdstørrelsen er max. 20 deltagere
  • Der er deltagergebyr på 480 kr. til at dække materialer og forplejning

Hvor finder forløbet sted?

VÆR I LIVET har naturen som ramme hver gang vi mødes og foregår hos Danmarks Jægerforbund i Jagtens Hus uddannelsescenter, Molsvej 34, 8410 Rønde. Der vil være informationsaften 28. august 2019, hvor både ægtefæller og børn kan deltage i ”madlavning over bål,” mens potentielle deltagere hører om forløbet. Vi slutter af med at spise sammen. Holdet starter den 11. september 2019.

For mere information og tilmelding til informationsaften kontakt mentalsundhed@syddjurs.dk. Læs mere på Syddjurs kommunes hjemmeside.