OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. juli 2019

Tid til Jægerforbundets trofæopmåling

Den officielle efterårsopmåling af europæiske trofæer af hjortearterne kron- då- sika- og råvildt samt muflon, vildsvin og ræv foretages på følgende steder i tidsrummet fra kl. 14.00-21.00 på de nævnte datoer.

Tekst: Fritz Heje Hansen


Djursland

Det Grønne Museum.
Jagten – Skoven – Landbruget – Maden, lørdag den 21. september kl. 10 - 16 (bemærk tidspunktet). 
Randersvej 4, 8963 Auning.

Thy

Thy Outdoor, Thisted, mandag den 18. november.
Sennelsvej 2, 7700 Thisted.

Vestjylland

Vestjysk Jagt og Fritid, Holstebro, tirsdag den. 19. november.
Struervej 69, 7500 Holstebro.

Nordøstjylland

MB Jagt-Fiskeri-Fritid, Hobro, onsdag den 20. november.
Erhvervsparken 11, 9500 Hobro.

Sønderjylland

MacNab, Sønderborg, torsdag den 21. november.
Nørrekobbel 7A, 6400 Sønderborg.

Nordjylland

Hjallerup Jagtforening, Hjallerup, mandag den 25. november.
Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup.

Østjylland

Skanderborg Jagtforening, Skanderborg, tirsdag den 26. november.
Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

Sydvestjylland

Ribe Jagtforening, Ribe, onsdag den 27. november.
Skydebanevej 4, 6760 Ribe.

Fyn

Sibiriens Specialfoder, Jagt og Fritid, Kerteminde, torsdag den 28.november.
Sibiriensvej 236, 5300 Kerteminde.

Lolland

Sport og Hobby, Maribo, mandag den 2. december.
Banevænget 1, 4930 Maribo.

Nordsjælland

Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hedehusene tirsdag den 3. december.
Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene.

Vestsjælland

Lundemøllen, Fuglebjerg, onsdag den 4. december.
Fuglebjerglundvej 7, 4250 Fuglebjerg.

Bornholm

Hellisen Outdoor, Åkirkeby, tirsdag den 10. december.
Rønnevej 90, 3720 Åkirkeby.

Djursland, uge 51

Kun indsendte trofæer. Trofæerne bedes fremsendt senest i uge 48, og kan kun undtagelsesvis indleveres ved personligt fremmøde – og i så fald kun efter forudgående aftale med Fritz Heje Hansen, tlf. 88 88 75 23.

Praktisk information

Trofæer til opmålingerne i Auning, Hjallerup, Thisted, Holstebro, Skanderborg, Hobro, Ribe, Sønderborg Kerteminde, Maribo, Hedehusene, Fuglebjerg og Åkirkeby indleveres ved personligt fremmøde, forudsat de er tilmeldt.

Tilmelding (1 pr. trofæ) foretages via ovenstående links. Tilmeldingen skal være foretaget senest 5 dage inden opmålingsdatoen, herefter vil trofæet blive registreret og hører man intet, møder man op på det ønskede tidspunkt. Gebyr for opmålingen er kr. 100,- pr. trofæ for medlemmer og kr. 200,- pr. trofæ for ikke-medlemmer. Beløbet kan indbetales i forbindelse med tilmeldingen, eller betales kontant på selve dagen.

Ønsker man at komme med trofæer uden forhåndstilmelding, kan dette kun ske efter nærmere aftale og i begrænset omfang, såfremt der er plads. Dette kan man forhøre sig om på opmålingsdagene fra kl. 13.00-18.00 ved at kontakte Jægerforbundets trofætelefon på 40 56 42 00. Henvendelse udenfor dette tidsrum skal ske på 88 88 75 00.

Europæiske trofæer

Alle trofæer, der er nedlagt i Europa, og som har været nedlagt mindst 1 måned før opmålingstidspunktet kan opmåles. Der foretages ikke forhåndsopmåling af trofæer som ikke overholder 1 måneds grænsen.

Det skal endvidere bemærkes, at trofæer af de arter, hvor vægten indgår i opmålingen, ikke må være skuldermonteret og ej heller pålimet pladen, eller med pålimede fremmedlegemer i kraniet. Det samme gælder for tænder.

Afsavning af trofæ

Da der er indført nye regler for afsavning af trofæer vil vi stærkt anbefale at man kommer med trofæet med helt kranie uden underkæbe, da fradraget så vil være de obligatoriske 90 gram.

Er trofæet afsavet, vil der som minimum blive trukket 65 gram, med mindre afsavningen er som illustreret her under.