OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. maj 2019

Godt nyt til kommende jægere: Regler for Jagtprøven skal være mere enkle

Fremover skal det være lettere at tage jagttegn - ikke forstået sådan, at kravene til aspiranternes færdigheder slækkes. Det handler i stedet om at lue ud i bureaukratiet og slippe af med uhensigtsmæssige regler.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet har indstillet til ministeren, at der tages hånd om en række problemer med den nuværende bekendtgørelse om jagttegn. Mere præcis ønsker Vildtforvaltningsrådet en regelforenkling med en mere fleksibel proces i forb.m. tilmelding og aflæggelse af jagtprøven.

Riffel, bue og haglbøsse skal sidestilles

Desuden skal riffel- og bueprøven sidestilles med haglprøven. Som det er i dag, skal man have bestået haglprøven før man kan gå op til bue- og riffelprøve.

Men idet mange jægere gennemfører og består et jagtprøveforløb med henblik på udøvelse af riffel- eller buejagt, virker det ikke hensigtsmæssigt, at haglskydeprøven skal bestås inden man har mulighed for aflæggelse af riffel- og bueprøven. Derfor ønskes bekendtgørelsen om jagttegn ændret således, at riffelprøven samt bueprøven sidestilles med haglskydeprøven. Dermed vil aspiranten efter bestået jagtprøve frit kunne aflægge den skydeprøve, man ønsker.

Forenkling af regler om tidsfrister

Med de nuværende regler for tilmelding og aflæggelse af et jagtprøveforløb er processen præget af mange tidsfrister, som skal overholdes af både underviser og aspirant. Både underviser og aspirant er afhængig af, at begge parter overholder de nævnte tidsfrister. Overholdes de ikke, kan aspiranten ikke aflægge prøve i den pågældende prøveperiode og skal vente op til 5 måneder til næste prøveperiode, hvor nye tidsfrister skal overholdes.

Med forslag til et regelforenklet jagtprøveforløb er processen mere flydende og fleksibel. Vildtforvaltningsrådet indstiller til, at aspiranter inden for en periode på 18 måneder frit kan aflægge op til 3 skriftlige og 3 praktiske prøver.

De nye regler ventes at træde i kraft i løbet af 2020.