OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. oktober 2019

Syv døde vildsvin
drevet i land på Ærø

Siden søndag er syv druknede vildsvin drevet i land på Ærøs kyst. Selvom de menes at stamme fra Tyskland eller Polen, vil de ikke blive testet for afrikansk svinepest.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Katja Borck

Flere medier kan berette om adskillige lig af vildsvin, som i løbet af de seneste dage er drevet i land på Ærø. I et interview til det slesvig-holstenske nyhedsmedie SHZ siger chefkonsulent fra Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard, at han mener de kan være kommet fra Polen eller Tyskland. Han har ikke tidligere oplevet så mange døde vildsvin skylle i land på én gang.

- Formentlig er de druknet under forsøget på at krydse et vandløb og er så af strømmen blevet ført over Østersøen til Ærø, siger Stig Mellergaard til SHZ.

Testes ikke for afrikansk svinepest

Men selvom vi i Danmark gør meget ud af at informere om smittefaren og risiko for overførsel af afrikansk vildsvinepest efter f.eks. jagt i udlandet, undlader myndighederne at teste de døde dyr.

- For skulle de være smittede, ville der blive registreret svinepest i Danmark. Og det ville have konsekvenser for økonomien, siger Stig Mellergaard til SHZ.

Ifølge erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer vil hele den danske eksport at svinekød til lande udenfor EU lukke øjeblikkeligt, såfremt der konstateres udbrud af afrikansk svinepest i Danmark. Der er her tale om en eksport, som udgør 11 milliarder kroner årligt.

Fast praksis syd for grænsen

At de ilanddrevne svin ikke testes, vækker dog undren flere steder. Dels i Slesvig-Holsten, hvor det ifølge delstatens miljø- og landbrugsministerium er fast praksis at teste alle dødfundne vildsvin for den frygtede sygdom. Det slesvig-holstenske miljø- og landbrugsministerium anser det nemlig for den vigtigste metode til tidligt at opdage svinepest.

Dels undrer man sig af samme årsag på Aarhus Universitet:

- Det ville være det eneste logiske skridt for at få sikker viden om vildsvinene og deres sygdomme. Men åbenbart vil de hellere leve i uvished, siger biolog Morten Elmeros fra Aarhus Universitet til SHZ.


Kilde: shz.de