OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. marts 2019

Stor opbakning til vildt- og naturplejeaften i Tinglev

Der var stor opbakning fra lokale sønderjyske landmænd og jægere, da landboforeningen LHN i Tinglev åbnede dørene op til en aften, hvor der blev sat fokus på vildtet og naturen i landbrugslandet, og de muligheder der er, for at sikre velegnede levesteder til vildtet. Og dette endda uden økonomisk tab for landmanden.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen. Foto: Louise Riemann, LHN

I landboforeningen LHN er man helt klar over vigtigheden af, at der sikres og skabes mere plads til vildtet og naturen i landbrugslandet. Hvorfor de også bød ind til denne temaaften med teksten:

Landmænd elsker naturen og vi skal fortsat arbejde på at skabe plads til både natur og landbrug. Naturplejen er en del af dette og derfor også en driftsgren. Ved at gøre en indsats for markvildtet og naturen i agerlandet, forener vi landbruget, naturen og jagten.

Og de har helt ret. Der skal være plads til både naturen og landbruget. Så hvis man benytter de muligheder der i dag findes, bl.a. i form af vildt- og bivenlige tiltag og MFO-ordninger, og placerer og anvender disse med lidt omtanke, så bliver der skabt plads – altså levesteder til vildtet og den øvrige fauna, i landbrugslandet. Men udover, at skabe plads, så kan disse tiltag også være med til at optimere markdriften, så landmanden får en økonomisk gevinst, hvis tiltagene lægges, hvor der er kiler, overlap og andre urentablere arealer i marken. At identificere disse arealer er en disciplin, som Hans Henrik Post, Rådgiver ved LHN, er opmærksom på, og en af de ting han som rådgiver informerer sine medlemmer om.

Omkring lovgivning på dette område holdt Hans Henrik Post et meget informativt oplæg, der skitserede de regler der omhandler etablering af vildttiltag på arealer under omdrift.

Desuden findes der en række muligheder for at forbedre og højne naturindholdet på sin ejendom, gennem forskellige tilskudsordninger. Hvilket Louise Riemann, miljø- og naturrådgiver ved LHN gav forsamlingen et meget fint overblik over.

Forbedres livsbetingelserne, for vildtet gennem en målrettet terrænpleje, så er det også vigtigt at yde en indsats for at minimere antallet prædatorer på terrænet. Hvorfor Jørn Bøgen, mårhunderegleringsjæger i Danmarks Jægerforbund, var budt ind til at holde et oplæg om mårhunden og vigtigheden af at minimere denne arts antal i Danmark.