OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

Landbrugsstyrelsen har netop udgivet deres 2019-folder, hvor du kan få overblikket over, hvordan du kan søge tilskud til naturplejen i Natura 2000-områder.

Tekst: Redaktionen

Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Miljøstyrelsen opdateret deres folder om, hvordan du kan søge støtte til gavn for naturen i Nature 2000-områder.

Du finder folderen her.

Der kan du blandt andet læse om støtten til rydninger og forberedelse af afgræsning, som begge er ordninger, der har været på pause i 2018, som altså nu er genåbnet.

Natura 2000-områderne er udpegede til at være nogle af Danmarks vigtigste naturområder, og tilskuddene skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen. Tilskud til Natura 2000-områder er en del af det danske Landdistriktsprogram, og tilskuddene medfinansieres af EU.

Du kan finde mere viden om hvad, du skal være opmærksom på ved vildtvenlig afgræsning i Danmarks Jægerforbunds folder her.