Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

Landbrugsstyrelsen har netop udgivet deres 2019-folder, hvor du kan få overblikket over, hvordan du kan søge tilskud til naturplejen i Natura 2000-områder.

Tekst: Redaktionen

Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Miljøstyrelsen opdateret deres folder om, hvordan du kan søge støtte til gavn for naturen i Nature 2000-områder.

Du finder folderen her.

Der kan du blandt andet læse om støtten til rydninger og forberedelse af afgræsning, som begge er ordninger, der har været på pause i 2018, som altså nu er genåbnet.

Natura 2000-områderne er udpegede til at være nogle af Danmarks vigtigste naturområder, og tilskuddene skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen. Tilskud til Natura 2000-områder er en del af det danske Landdistriktsprogram, og tilskuddene medfinansieres af EU.

Du kan finde mere viden om hvad, du skal være opmærksom på ved vildtvenlig afgræsning i Danmarks Jægerforbunds folder her.