OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. april 2019

Sidste udkald for mårhundeindsatsen

Hverken mårhund, mink eller vaskebjørn hører til i den danske natur. Danmarks Jægerforbund havde set frem til, at der skulle vedtages en forvaltningsplan for disse tre invasive arter. Netop derfor er det også totalt uforståeligt, at en fælles plan for de tre rovpattedyr endnu ikke er kommet på plads.

Tekst: Redaktionen

Myndighederne nøler i deres indsats mod de tre invasive arter; mårhund, vaskebjørn og mink.

Der er endnu ikke udarbejdet forvaltningsplaner, selvom myndighederne er forpligtede til at bekæmpe disse arter, og den nuværende aftale er udløbet.

- Der gøres en kæmpestor indsats af de frivillige jægere med hensyn til at bekæmpe disse arter. Det er dybt demotiverende at myndigheder og politikere ikke arbejder med samme ihærdighed som de frivillige. Ved at nøle risikerer vi at tabe momentum, siger formanden for Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup.

Forvaltningsplan lå ikke klar

Før sommerferien 2018 gjorde Miljøstyrelsen det klart, at en plan ville ligge klar i løbet af kort tid, således at den fremtidige indsats kunne bero på en ny forvaltningsplan.

Det skete bare ikke. Det til trods for, at indsatsen mod invasive rovpattedyr er på finansloven.

- Kort før Jul kunne vi konstatere, at der ikke ville foreligge en politisk godkendt forvaltningsplan i 2018. Derfor har Danmarks Jægerforbund ikke kunnet underskrive en endelig samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen, da der ikke var tilstrækkelig klarhed over i hvilken grad, der var de nødvendige rammer og midler til de jægere, der yder en kæmpe indsats i bekæmpelsen, siger Jens Venø Kjellerup.

For at ’redde’ den vigtige indsats, som allerede finder sted, har Danmarks Jægerforbund foreslået, at den hidtidige økonomiske ramme blev forlænget, først med et kvartal indtil 31. marts og siden til udgangen af 2019 i klar forventning om, at forvaltningsplanen blev færdiggjort i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

Dette er myndighederne gået med til, og finansieringen er nu på plads for resten af året.

Afgørende med aftaler om invasive dyr

Da aftalen kun strækker sig til udgangen af 2019, vil det være afgørende for indsatsen fra 2020 og frem, hvordan der kan indgås aftaler med Miljø- og Fødevareministeriet om bekæmpelsen af de invasive rovpattedyr. Her vil Danmarks Jægerforbund ikke indgå aftaler, der ikke helhjertet danner grundlag for en indsats mod de tre invasive rovpattedyr.

- Kan der ikke findes en langsigtet løsning, vil Danmarks Jægerforbund fremadrettet ikke påtage sig et ansvar, som rettelig er statens, understreger Jens Venø Kjellerup og tilføjer:

- Nu er det vores forventning, at forvaltningsplanen bliver gjort færdig, så der kan laves en langsigtet plan, så vi for alvor kan understøtte den frivillige indsats. Her forventer vi, at der mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund bygges videre på det nødvendige samarbejde, så der kan handles i kampen mod de tre invasive rovpattedyr.

Baggrund: Hovedbestyrelsens holdning

I januar besluttede hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund, at den ikke ville indgå en ny langsigtet aftale med myndighederne, førend der lå en vedtaget forvaltningsplan.

Men hovedbestyrelsen besluttede ved samme lejlighed, at den nuværende aftale kunne forlænges, da et totalt stop for den frivillige indsats ville få alvorlige konsekvenser for bekæmpelsen af de invasive arter, og der ville gå en stor portion viden omkring den praktiske indsats tabt.