OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Sådan fjerner du kronhjortens fortænder

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat en frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.

Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt.

Når du har nedlagt dyret og har besluttet at få den aldersbedømt vha. tandsnitmetoden, skal du have fortænderne ud af underkæben. Du skal indsende én af hjortens fortænder. I filmen herover kan du få gode tips til, hvordan du gør. Vi guider dig også til at udfylde konvolutten med oplysninger om det nedlagte dyr. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Du kan i øvrigt læse mere om alderbedømmelse af kronvildt her.