OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. marts 2019

Så simpelt kan du sikre fuglelivet mod rovdyr: Flydespærring

Det er afprøvet i den rå virkelighed, og det virker: træk en flydespærring hele vejen omkring en fugleø, og du holder effektivt ræve OG mårhunde væk!

Tekst: Max Steinar. Foto: Max Steinar

NATUR/VILDTFORVALTNING: Nogle gange er de bedste ideer så simple, at alle bagefter siger: Hvorfor har ingen tænkt på det før? Sådan en ide er udtænkt på Harboøre Tange, hvor man nu i seks år har beskyttet fuglelivet på flere øer ved at lægge en flydespærring hele vejen omkring øerne.

To mand står bag ideen. Biolog Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen, havde i lang tid spekuleret på, hvordan man kunne lave en anordning med elhegn, der skulle kunne følge vandstanden op og ned. Det gik ham på, at der stort set intet fugleyngel kom på vingerne ved nogle ellers meget populære fugleøer. Han nævnte det overfor formanden for Thyborøn-Harboøre Jagtforening, Kim Bundgaard, som svarede:

- Måske vi kan gøre det så simpelt som at trække et tov. Da vi havde hundetræning i foreningen den anden aften, havde kreaturerne trukket et reb med ud i vandet, og jeg lagde mærke til, at hundene ikke kunne finde ud af at komme over det.

Som tænkt, så gjort. Kim Bundgaard arbejder til dagligt som vodbinder, og havde derfor let adgang til reb og bøjer. Et forsøg blev foranstaltet, og det faldt så lovende ud, at det nu har seks eller syv år på bagen. På billedet øverst i artiklen ses Kim Bundgaard med et eksempel på, hvordan man simpelt og let kan lave en flydespærring med bøjer og reb.

10 mårhunde, 18 ræve

Cirka midt på øen ligger en kunstig ferskvandssø, kaldet Klydesøen, og i den ligger to ret små øer. Den sydligste blev sikret i 2013, hvilket faldt så heldigt ud, at den nordlige også blev sikret i 2017. Allerede i 2013 var der 45 par klyder, og det var i 2015 vokset til 85 par. Ja, Henning Fjord bedømmer, at cirka 90% af tangens klyder ynglede her. Oversvømmelser og pres fra andre arter, især hættemåger og splitterne, kan reducere ynglesuccesen for klyder (og havterner), men det er ingenting i forhold til tiden forud for flydespærringerne; Fra 2009 til 2012 kom der bogstaveligt talt ingen unger på vingerne i Klydesøen!

De nye, flotte tal skal så sandelig også ses i forhold til tilstedeværelsen af både ræv og mårhund. Der blev i sidste sæson nedlagt mindst 18 ræve og 10 mårhunde på tangen. Så ideen er fremragende. En kammerat til Kim Bundgaard foreslog ham at tage patent, fortæller han, og fortsætter med et grin: -Hvordan kan man tage patent på et stykke reb og så nogle bøjer?

Altså – ideen må kopieres derude!

 

Reb og bøjer ligger i vandet, klar til at Naturstyrelsens folk får dem trukket rundt om øerne igen, klar til at være værn her i ynglesæsonen 2019.

Reb og bøjer ligger i vandet, klar til at Naturstyrelsens folk får dem trukket rundt om øerne igen, klar til at være værn her i ynglesæsonen 2019.