Rettelse til lokalsider i Jæger

I Jægers juni/juli udgave har indsneget sig en fejl under lokalstoffet for kreds 6, i notitsen om ”Kort jagttid nytter.

Informationen om jagttiden for kronspidshjort, hind og kalv er ikke korrekt. Jagttiden i regionen for kronspidshjort, hind og kalv starter sammen med den lokale jagttid for større hjorte, nemlig 1.10, og mens jagttiden for større hjorte i regionen slutter 15.11, kan kronspidshjort, hind og kalv jages indtil 31.1.

Vi beklager fejlen.