OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. april 2019

Projekt Rød glente i Østjylland 2019-2020

Projekt Rød glente i Østjylland gik i luften i 2016 og fortsætter i 2019 og 2020. Hovedformål er kortlægning af ynglebestanden, og du kan hjælpe med indsamling af observationer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen. Foto: Jørn Skovgaard

Snart går bukkejagten ind, og mangen en jæger vil i den kommende tid tilbringe mange skønne timer i naturen. Og når nu vi alligevel befinder os derude med fokus på alt, hvad der sker omkring os, kan de, der befinder sig i det østjyske, lige så godt holde et vågent øje med den røde glente. Husk kameraet som dokumentation.

Rød glente (Milvus milvus), som er cirka 25 pct. større end musvågen, er en sjælden rovfugl i Danmark, om end bestanden dog er i kraftig vækst. Ifgl. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) var der i 2013 120 ynglepar i Danmark - de fleste i Østjylland. Rød glente ankommer som regel til ynglepladserne omkring 1. april og afslutter normalt yngleperioden i første halvdel af august.

Østjysk Biologisk Forening oprettede oprindelig Projekt Rød glente i Østjylland i 2016, og projektet omfatter observationer af ynglepar eller formodede ynglepar, to fugle set sammen, skrig, parringsflugt, redetræ, ynglested, rugende fugle, antal unger, trusler, dødfund etc. – også ældre ynglefund har interesse.

Kortlægning og overvågning af ynglebestandens udvikling i Projekt Rød Glente Østjylland strækker sig over hele DOF-Østjyllands område, som udgør ca. 4600 kvadratkilometer.

Har du lyst til at være med i projektet, skal du kontakte Jørgen Terp Laursen på mail jtl@kirkeugle.dk. Du kan læse meget mere om projektet på www.vandrefalke.dk. Resultaterne fremlægges på Dansk Ornitologisk Forenings årlige rovfuglemøde.

Redefund og ynglelokalitet ydes fuld diskretion.

Læs mere om rød glente på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.