OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Peberspray – jagttegnsløser pas på!

Der er kommet nye regler for brug og erhvervelse af peberspray. Men du skal kende reglerne, inden du erhverver en af de små flasker.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund

Den 1. januar 2019 trådte nye bestemmelser i kraft omkring erhvervelse og brug af peberspray. Det er nu blevet tilladt for personer over 18 år at have peberspray i hjemmet, hvilket fremgår af våbenlovens § 2h, som siger: ”Personer, der er fyldt 18 år, kan uanset forbuddet i § 2 erhverve peberspray og besidde peberspray i eget hjem”.

Erhvervelsen og besiddelsen kræver ingen tilladelse, når blot pebersprayen opbevares i eget hjem.

Derimod kræver besiddelse af peberspray udenfor eget hjem en tilladelse fra politiet. Peberspray er nemlig omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, i våbenloven, hvilket betyder, at det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at indføre eller fremstille, herunder samle patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen.

Ifølge våbenlovens § 2 er det endvidere forbudt uden tilladelse fra justitsministeren, eller den, ministeren bemyndiger dertil ved overdragelse at erhverve genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller at besidde, bære eller anvende sådanne genstande eller stoffer.

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray på offentligt tilgængelige steder uden tilladelse er i dag 3.000 kr. Foreligger der skærpende omstændigheder, f.eks. tidligere overtrædelser af våbenlovgivningen, nedlægges efter en konkret vurdering påstand om en skærpet bøde eller frihedsstraf.

Dertil kommer, at da ulovlig besiddelse af peberspray er en overtrædelse af våbenloven, vil en ulovlig besiddelse af peberspray med stor sandsynlighed betyde, at en jagttegnsløser mister politiets samtykke til jagttegn.

Er du jagttegnsløser og glad for dit jagttegn, skal du derfor undlade at medbringe peberspray udenfor hjemmet, med mindre du har en tilladelse hertil.

Du kan se mere om politiets håndtering af samtykke her.