OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. oktober 2019

Påkørsler af hjortevildt koster hvert år millioner

Hvert år forårsager hjortevildt over 12.000 trafikulykker på danske veje. En ny rapport viser, at de samfundsmæssige omkostninger løber op i mere end 280 millioner kroner årligt. Forebyggelse er vejen frem, mener Dyrenes Beskyttelse.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Efterårsmånederne er højsæson for påkørsler af hjortevildt på de danske veje, hvor bilisterne bør vise særlig agtpågivenhed i tiden omkring dæmring og skumring. Faktisk anslås det, at der hvert år finder over 12.000 hjortepåkørsler sted, hvilket i perioden 2012-2017 har kostet samfundet mindst 1,7 milliarder kroner – eller omtrent 280 millioner kroner om året – i materielle skader.

Det viser en ny COWI-rapport, udarbejdet for Dyrenes Beskyttelse. Rapporten, ”Trafikulykker med hjorte”, har undersøgt de økonomiske konsekvenser af trafikulykker med hjorte i forhold til både personskader og materielle skader, og især på materielle skader er tallene slående.

- Det er et højt antal påkørsler og dermed også omkostninger for samfundet. Det svarer til godt 5 pct. af forsikringsselskabernes samlede udbetalte erstatninger til kasko, siger Svend Torp Jespersen, projektleder hos COWI, til Dyrenes Beskyttelse.

Forebyggelse skal nedbringe antal

Hjortevildtpåkørsler sker året rundt, men bl.a. specielt i perioden fra oktober til januar stiger antallet af påkørsler. Det sker, fordi dagene bliver kortere og mørkere, og da hjortevildtet ofte bevæger sig omkring når det er mørkt, sker der i denne periode oftere sammenfald med menneskenes myldretidstrafik.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er vejen til færre ulykker et spørgsmål om forebyggelse, oplysning og samarbejde. Ud over at oplyse bilisterne om, hvor risikoen for hjortevildtpåkørsler er størst, håber Dyrenes Beskyttelse nu at indlede et samarbejde med de danske forsikringsselskaber om at udvikle foranstaltninger, som reducerer antallet af påkørsler. Det kunne f.eks. være at udvikle mobilalarmer, som advarer trafikanterne om risikoen for hjortevildtpåkørsler på bestemte tidspunkter og strækninger.

- Mere end 280 millioner kroner om året er et højt beløb selv for forsikringsselskaberne, og vores forventning er, at branchen med så store udgifter vil være imødekommende over for at finde nye initiativer til at forebygge ulykkerne. Vi har efterhånden nogle ret præcise data på, hvor påkørslerne sker og derfor også nogle idéer om, hvor man kan have gavn af f.eks. en hjortealarm direkte på telefonen, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.


Læs hele rapporten her.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse