OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2019

Op og ned på elektroniske sigtemidler

Hvad må vi, og hvad må vi ikke? Flere steder i landet har jægere kunnet købe lysforstærkende og termiske sigtekikkerter uden tilladelse. Men er det lovligt? Vi har spurgt politiet.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Jacob Munkholm Jensen
Foto: GrejFreak.dk

Hvad sker der, hvis du uforvarende er kommet til at erhverve dig en natsigtekikkert uden tilladelse, og er det muligt at ansøge om tilladelsen med tilbagevirkende kraft? Efter forespørgsler fra jægere, som - med rette - er forvirrede over reglerne omkring elektroniske sigtemidler på riflen, har vi kontaktet politiets administrative center (PAC) og bedt dem besvare en række afklarende spørgsmål.

Vores henvendelse omhandler alle lysforstærkende og termiske sigtekikkerter, hvis de er konstrueret til at montere på våben. Men i vores henvendelse tog vi helt konkret udgangspunkt i "clip-on" natkikkerten Pard NV007, da den af enkelte butikker er blevet solgt, uden at oplyse jægeren om, at den kræver tilladelse fra politiet.

Spørgsmål til PAC:

Kræver det tilladelse fra Politiet at erhverve en ’Scope Digital Night Vision Pard nv007’?

Svar:
Ja, da modellen er konstrueret til montering på en sigtekikkert, der igen er konstrueret til montering på et skydevåben. At det er den ikke-tilladelsesskrævende kikkert, der fungerer som montage for den lysforstærkende, tilladelseskrævende del, kan ikke føre til en anden vurdering.

Kan en jæger, der uden tilladelse fra politiet har købt et tilladelsespligtigt optisk elektronisk sigtemiddel, efterfølgende ansøge om en tilladelse?

Svar:
Ja, da PAC i forbindelse med sagsbehandlingen ligger til grund, at sælger må antages at være i retsmæssig besiddelse af den solgte del.

Hvad er de potentielle konsekvenser for en jæger, der antastes af politiet i besiddelse af en ’Scope Digital Night Vision Pard nv007’ uden at have tilladelsen i orden?

Svar:
Der vil været tale om en overtrædelse af våbenlovens § 2 stk. 1, jf. § 1 stk. 1 nr. 10. En overtrædelse af lovgivningen, efterforskes af det lokale politi.

Kan du give et eksempel på konsekvenser fra et tilfælde hvor en jæger er blevet sigtet og dømt for ulovligt at være i besiddelse af et optisk elektroniske sigtemiddel?

Svar:
PAC er ikke i besiddelse af afgørelser truffet i de enkelte politikredse, da kompetencen til at efterforske og rejse tiltale henhører under politikredsene og Anklagemyndigheden. PAC fører heller ikke et register over, hvilke lovovertrædelser der ligger til grund for opstart af en vandelsvurdering.

Tilladelse kan indhentes efter køb

Spørgsmålene er stillet af jægerforbundets våbenekspert, Nicholai Vigger Knudsen, og besvaret af konsulent ved PAC, Henrik Søndergaard Møller. Svarene er koordineret med PAC's juridiske sekretariat.

Det er vigtigt at understrege, at en jæger, som i god tro - men uden indhentning af tilladelse - har købt et tilladelsespligtigt optisk elektronisk sigtemiddel hos en våbenhandler, godt kan ansøge om tilladelsen efterfølgende. Her er det en afgørende faktor at jægeren selv retter henvendelse og ansøger.