OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. august 2019

Øjne i natten:
Et redskab der mangler

Enhver, der har arbejdet med mårhund, er ikke i tvivl om, at mårhunden skal bekæmpes, og at det kræver en helt særlig indsats. Dertil kommer, at der er behov for, at alle midler kan tages i brug, og at der skal være væsentlige økonomiske ressourcer til rådighed, hvis vi vil passe på vores natur.

Tekst: Claus Lind Christensen, formand, Danmarks Jægerforbund
Foto: Koflar NightSystems

I kampen mod mårhunden mangler der et væsentligt redskab, som har været efterspurgt længe. Da mårhunden i høj grad er et nataktivt dyr, har vi jægere desperat brug for muligheden for at kunne anvende elektroniske natsigte. Det vil give os øjne i natten og gøre bekæmpelsen af denne invasive art endnu mere effektiv.

Se indslaget i TV Midt/Vest om mårhund og natsigte her.

Manglende tillid til jægerne

Mårhunden har en høj reproduktionsevne og kan under gode forhold etablere store bestande i løbet af en relativt kort årrække - til stor skade for både mindre pattedyr, fugle, fisk, padder, mv.

Lige nu er situationen den, at dansk lovgivning ikke giver mulighed for at anvende natsigte til jagt og regulering, samtidig med at bestanden af mårhund ekspanderer kraftigt i Jylland. Dog kan der i teorien gives dispensation til erhvervelse af et natsigte, men her må vi konstatere, at myndighederne ikke har den fornødne tillid til, at jægerne kan anvende natsigtemidler forsvarligt.

OK til natsigte – men kun i udlandet

Argumentationen er uklar, for politiet giver jo uden problemer danske jægere tilladelse til natsigte, om end kun til brug i udlandet – f.eks. i forbindelse med jagt på vildsvin i Sverige. Så natsigteudstyret ligger altså derude, det må bare ikke bruges i Danmark.

Og hvorfor er det så, at det er så vigtigt at anvende natsigte? Det er helt enkelt: Som sagt, så er mårhunden primært et natdyr, og skal den bekæmpes effektivt, så sker det først og fremmest i døgnets mørke timer. I dag giver loven os mulighed for at jage mårhund døgnet rundt og lov til at anvende kunstigt lys. Så det kan altså næppe være selve tanken om jagt om natten, som myndighederne modsætter sig. For det er – i mårhundens tilfælde – jo allerede tilladt.

Vejer økonomi tungere end naturbeskyttelse?

Som nævnt er det faktisk sket, at politiet har givet dispensation og har udstedt en tilladelse til brug af natsigte i Danmark. Interessant nok udsteder politiet gerne tilladelsen til Naturstyrelsens medarbejdere, når det drejer sig om bekæmpelse af vildsvin.

Altså til en opgave, hvor målet er at beskytte landets økonomi, da vildsvin kan medføre afrikansk svinepest. Opgaven med bekæmpelsen af mårhund handler først og fremmest om at beskytte landets natur – og det vejer åbenbart ikke lige så tungt på vægtskålen hos dem, der udsteder tilladelser til natsigte. Det er – for at sige det mildt – meget underligt.

En fair og rimelig løsning - hurtigt

De manglende øjne i natten er en problematik, som Danmarks Jægerforbund flere gange har påpeget over for både Justitsministeriet og Miljøministeriet, uden at de to ministerier har fundet en løsning. Det begynder så småt at blive pinligt, og derfor har jeg en klar forventning om, at de nye ministre, miljøminister Lea Wermelin (S) og justitsminister Nik Hækkerup (S), skynder sig at sikre, at der bliver fundet en fair og rimelig løsning.

Natsigteudstyr skal selvfølgelig kunne anvendes i Danmark, akkurat som det kan i Sverige.

Foto er gengivet med tilladelse fra den danske importør af Koflar NightSystems.