OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. december 2019

Nytårsstatus fra Hjortevildtudvalget

Hvis man læser seneste referat fra Hovedbestyrelsen, kan man se, at et flertal i hovedbestyrelsen peget på, at Jægerforbundet skal gå i dialog med resten af Vildtforvaltningsrådet og Den nationale hjortevildtgruppe (NHVG) ved at peget på en anden model end arealkrav.

Tekst: Hjortevildtudvalget
Foto: Danmarks Jægerforbund

Den ”forvaltningsmodel”, vi anvender i dag,  er efter de andre NHVG-medlemmers overbevisning ikke nok.

Som tidligere beskrevet er ordet "Samforvaltning" en del af princippapiret fra de andre hjortevildtforvaltende organisationer. Men hvad skal der til for, at man er en del af noget samforvaltende? Med fortsat afsæt i jægerforbundets vedtægter om ”grundlag for sund og artsrig fauna” peger jægerforbundet på en samforvaltningsmodel via "forsøg med forpligtende samarbejde". For jægerforbundet bliver samforvaltning dermed muligheden for, at jægere og lodsejere sammen kan frisætte sig af modellen om arealkrav.

Vi ved allerede nu, at hele processen om princippapirets udmøntning kommer til at tage tid og kræver undersøgelse af jura. Tidligst i sommeren 2021 kommer der nye jagttider på kronvildtet.

Jægerforbundets oplæg om samforvaltning kræver ikke det store jura, men kræver regionale/lokale indstillinger fra jægere og lodsejere, der ønsker at forvalte. Dette skal ske med afsæt i Bestandsmål og Adfærdsmål for bestanden i forsøgsområdet.

Hjortevildtudvalget ved allerede, at der findes velfungerende samforvaltende områder, der alle ville kunne blive frisat med de nationale jagttider på baggund af, at området forvalter med bestandsmål.

Det er nødvendigt at sige det helt klart fra starten: Jagttid, der fastsættes af Vildtforvaltningsrådet, arbejder med forsigtighedsprincippet, hvor man ”tager” af bestanden.
Jagttid, der fastsættes på bestandsmål, arbejder med en regional/lokal afskydningsplan, der leverer til den samlede regionale bestand.
Et sådan tiltag kræver en vildtudbytteregistrering med detaljerede og valide data.

Det er også vigtigt at beskrive, at ingen i disse forsøgsområder må lukke sig om sig selv. Enhver lodsejer skal altså sikre sig naboaftaler for at frisætte sig af de generelle jagttider. Dermed bliver det ikke et spørgsmål om stor eller lille lodsejer, men et spørgsmål om en fælles bestand at tage hensyn til.    

Jægerforbundet gå ind i foråret 2020 med et hjortevildtudvalgsmøde allerede den 13. januar, hvor et af dagsordenspunkterne er at lave et endeligt oplæg på ovenstående forsøgsbeskrivelse, så dette kan afleveres til NHVG, Vildtforvaltningsrådet og evt. miljøministeren.

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.