OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. marts 2019

Nyt ulvepar konstateret i Vestjylland

Et dansk-tysk ulvepar har etableret sig i området omkring Ulfborg i Vestjylland. Det skriver Miljøstyrelsen på deres hjemmeside. Det drejer sig om en danskfødt tæve og hendes tyske mage. Ulven på billedet har ikke relation til den aktuelle historie.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det er forskere fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet, som netop har analyseret en række DNA-prøver, som dokumenterer, at der er tale om en tysk hanulv og en dansk ulvetæve, som blev født ved Ulfborg i 2017. Observarionerne af parret har fundet sted via vildtkamera siden efteråret 2018.

Ifølge Miljøstyrelsen er parret det eneste eksisterende ulvepar, som vi kender til i Danmark i dag, og det betyder, at det gamle ulvepar, som i 2017 fik otte hvalpe i Ulfborg, sandsynligvis er døde, eftersom de sidste DNA-fund fra disse er fra marts 2018, og hverken er genfundet i Danmark eller Tyskland.

Det mener Jægerforbundet om ulven

Danmarks Jægerforbunds holdning til ulven fremgår af forbundets natursyn, som er vedtaget af forbundets repræsentantskab:

Ulv er naturligt hjemmehørende i Danmark og er naturlig genindvandret.

Jægerforbundet ønsker, når den centraleuropæiske bestand når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, at der skal kunne drives jagt på ulv. Derfor mener DJ, at ulvens beskyttesesstatus skal flyttes fra Habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5.

Da der kan opstå konflikter mellem ulv og jagthunde, skal det sikres at jægerne har en retsstatus, således at denne kan forsvare sin hund, i tilfælde af at en ulv angriber en jagthund.

Via forvaltningsplanen er det i dag muligt at få tilskud til at opsætte ulvehegn for at beskytte husdyr. Det finansieres pt. af jagttegnsmidlerne. Dette mener DJ er forkert, og DJ mener, at det skal ske via finansloven, på lige fod med de erstatninger, der kan udbetales for ulveangreb på husdyr.

Læs i øvrigt mere om det nyetablerede ulvepar ved Ulfborg på Naturhistorisk Museums hjemmeside.

Ulve i april-udgaven af Jæger

I den netop udkomne udgave af magasinet Jæger bringer vi en serie artikler om ulven i Danmark. Blandt andet bringer vi en status på den danske ulvebestand (hvor vi naturligvis ikke tager højde for det nyfundne par ved Ulfborg) samt en artikel om GPS-mærkning af ulve.

Er du medlem, kan du læse Jæger online via medlemsnettet eller hente det fysiske magasin i din postkasse. Er du ikke medlem, kan du læse uddrag af Jæger og nogle af ulve-artiklerne ved at klikke på slideren herunder: