OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juli 2019

Nyt tema-nyhedsbrev om invasive arter

Danmarks Jægerforbund sætter ekstra fokus på truslen fra invasive arter, og har i den forbindelse lanceret et nyt tema-nyhedsbrev. Abonner på nyhedsbrevet, hvis du vil opdateres om emnet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Helt præcis er emnet for det nye elektroniske tema-nyhedsbrev "Regulering og invasive arter," og meningen er, at nyhedsbrevet skal være med til at øge fokus på problemet med udbredelsen af invasive arter i Danmark, samt at tilskynde flere jægere til at slutte trop i kampen imod dem.

Jægerforbundets indsats, rettet mod invasive arter, retter sig især mod mårhund, vaskebjørn og mink.

Senest har jægerforbundet valgt at prioritere 200.000 kr. af DJ’s egne midler til at understøtte denne indsats. Pengene skal bl.a. dække kørselsudgifter for nøglepersoners fordeling af materiel og bait i forbindelse med regulering af mårhund.

Tilmeld dig og bliv løbende opdateret

Nyhedsbrevet om de invasive arter er tiltænkt alle, der interesserer sig for emnet. Det udsendes uden faste intervaller, dog næppe oftere end 1 gang i måneden.

Du kan tilmelde dig i alt 18 forskellige nyhedsbreve i regi af Danmarks Jægerforbund, og de udsendes i forskellige intervaller. Nyhedsbrevet "Nyt fra Danmarks Jægerforbund" udsendes hver fredag.

Tilmeld dig vores nye tema-nyhedsbrev om invasive arter her.