OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Nye vinde over skydeprøverne

Der tegner sig to nye regler i krystalkuglen fra 1. januar 2020 for nye jægere, der skal op til en skydeprøve: Man vil kunne tage skydeprøverne i den rækkefølge, man ønsker, men der kommer krav om, at man har trænet med sin riffel på en godkendt skydebane, inden man kan få lov at gå op til den obligatoriske riffelprøve.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen og Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund

Der kom som bekendt en ændring af jagtloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Lovændringerne medførte primært, at Miljø- og fødevareministeren fik bemyndigelse til at udstede nærmere regler om de pågældende emner i de relevante bekendtgørelser. Det betyder bl.a. at ministeren har fået mulighed for at fastsætte regler om jagtprøven, hvilket giver ministeren mulighed for at fastslå, at en jæger ikke behøver at bestå haglskydeprøven for at kunne gå til riffelprøve eller bueprøve.

Det har vi længe forventet ville ske til 1. januar 2019. Det skete dog ikke, og nu tyder det i steder på, at det bliver 1. januar 2020, hvis Miljøministeren altså ændrer bekendtgørelsen.

Danmarks Jægerforbund sidder med i maskinrummet hos Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe for jagtprøven, som er det politiske organ, der i øjeblikket arbejder med en revision af jagttegnsbekendtgørelsen, så aspiranter på sigt frit kan vælge skydeprøve efter bestået jagtprøve.

Arbejdsgruppen i Vildtforvaltningsrådet mødtes i begyndelsen af januar, og herfra forlyder det nu, at der arbejdes på en model, hvor der forud for riffelprøven skal gennemgås et træningsforløb på en skydebane. Det forventes, at vildtforvaltningsrådet behandler dette på rådsmøde sidst i marts. Såfremt forslaget går igennem her, kan en ændret lovgivning forventes at træde i kraft fra 1. januar 2020.

Indtil det sker, vil jagttegnselever, der har bestået jagttegnsprøven efter 1. januar 2014, stadig skulle bestå en haglskydeprøve, før de kan komme til riffel- eller bueprøve.