OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. april 2019

Ny bogudgivelse om fremtidens landskaber

Det fireårige projekt Fremtidens Landskaber, som afsluttedes i 2017, udkom tidligere i år med bogen ”Fremtidens landskaber – visioner og planer for det åbne land”.

Tekst: Lene Midtgaard

Med udgangspunkt i 12 cases fra lokaliteter jævnt fordelt i Danmark, fra Bornholm til Jammerbugt, vises og diskuteres forskellige aktuelle eksempler på landskabernes planlægning, samt nye bud på fremtidens planlægning i det åbne land.

Forfatterne bag bogen ønsker med den at formidle de resultater og den viden som de udvalgte projekter har bidraget med. Projektet har ønsket at bringe forskellige interessenter – offentlige og private – sammen i en fælles planlægningsproces, for at skabe grundlag for nye og ambitiøse visioner for landskabernes indretning og udvikling. De 12 cases rummer samtidig et tilbageblik på fortidens landskaber og de forhold, som har været med til at forme deres udvikling, en udvikling som flere steder har været meget markant og har ændret landskabets udtryk radikalt.

En af de 12 cases, hvor udviklingen virkelig har været med til at ændre landskabet, er Nr. Vium Markvildtlav som er tilknyttet Danmarks Jægerforbunds Markvildtindsats, beliggende mellem Herning, Ringkøbing og Skjern. I dag er over trefjerdedele af markvildtlavets areal landbrugsjord, mens også skov udgør en stor del af lavets samlede areal. På kortene fra 1842-99, som præsenteres i bogen, kan man se, at hede tidligere har været dominerende i landskabet. I dag udgør heden kun 4 pct. af området. På i alt 9 sider præsenteres projektet og markvildtlavet, samt deltagernes arbejde for at skabe bedre levesteder til hare og agerhøne.

Blandt andre cases, som omtales i bogen, er eksempelvis casen om ny natur og naturgenopretning i forbindelse med Ringsted kommunes opkøb af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, samt casen om mere mangfoldighed i et intensivt dyrket landbrugslandskab på Sydøstlolland, hvilket især blev aktuelt med etablering af Femern Bælt forbindelsen, som åbnede op for nye løsninger og muligheder og en vision og strategi for et mangfoldigt Sydøstlolland.


Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside - klik her!