OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny ansøgningsfrist: Igen i 2020 er der penge i Skydebanepuljen

Miljøstyrelsen annoncerer nu årets ansøgningsrunde til Skydebanepuljen. Bemærk, at ansøgningsfristen til Skydebanepuljen 2020 er 1. september 2019, hvilket er én måned tidligere end den plejer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Hvert år uddeler Miljøstyrelsen ca. 1 mio. kr. til foreninger, der vil etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder.

Men hvor der tidligere har været ansøgningsfrist i oktober, ligger den i år 1 måned tidligere - nemlig den 1. september, hvilket alle skal være OBS på.

Hvem kan søge, og om hvad?

Alle jagtforeninger og andre foreninger eller grupper af jægere der godtgør, at de kan sikre driften af et anlæg, kan søge midler fra puljen. Der kan søges tilskud til etablering af nye skydebaner samt kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner.

Som noget nyt vil der, ud over kapacitetsfremmende tiltag, blive lagt vægt på tiltag med sigte på særligt jagtrelevant skydetræning. Hensigten er at belønne innovative projekter, der søger at udvikle grundlaget for jægernes skydetræning.

Fakta om puljen

Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner. Der gives derfor udelukkende tilskud til flugtskydebaner, som anvendes til træning af jægere – og ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår.

Midlerne i puljen fordeles af Miljøstyrelsen. Skydebanepuljen bliver forsøgt jævnt fordelt over hele Danmark og såvel små som store foreninger modtager tilskud. Siden 2001 har omkring 200 projekter på flugtskydebaner i hele landet modtaget tilskud fra puljen i størrelsesordenen fra 5.000 kr. og opefter.


Læs mere om Skydebanepuljen og find vejledning og ansøgningsskema her.