Offentliggjort den: 06. februar 2019

Nordjyske landbrugsforeninger sætter fokus på vildtet i landbrugslandet

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund satte Agri Nord fokus på vildtet i landbrugslandet under deres plantefaglige dage i slutningen af januar.

Tekst: Vildt og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen

Med overskriften ”Planteavl og vildt. Succes eller udfordring?” satte Agri Nord på deres plantefaglige dage i sidste uge fokus på vildtet i landbrugslandet med et oplæg fra Danmarks Jægerforbund. Vildtet kan både være en udfordring for landbruget, fordi store bestande forårsager markskader, mens markvildt er udfordret af manglen på egnede levesteder i det intensivt dyrkede landbrugsland. Jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard siger:

Det er særdeles positivt at lokale landbrugsforeninger som Agri Nord, tager vildtets udfordringer i landbrugslandet alvorligt og sætter emnet på den faglige dagsorden, så landmændene klædes godt på til at løse den opgave, de helt naturligt har som naturforvaltere i det åbne land

Agri Nord har dermed ligesom naboforeningen LandboNord, der også sammen med Danmarks Jægerforbund har sat initiativer i gang for at forbedre naturindholdet i landbrugslandet, valgt at tage Landbrugsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministerens opfordring til at bruge grundbetalingsordningens muligheder for at etablere levesteder på landbrugsjord i omdrift til sig.

Landbrugsstyrelsen har for nyligt lanceret hjemmesiden Markliv.dk, hvor man sammen med en række organisationer, heriblandt Danmarks Jægerforbund, har samlet faktaark og vejledninger der omhandler natur og vildtpleje i landbrugslandet.