OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2019

Nordjyske landbrugsforeninger sætter fokus på vildtet i landbrugslandet

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund satte Agri Nord fokus på vildtet i landbrugslandet under deres plantefaglige dage i slutningen af januar.

Tekst: Vildt og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen

Med overskriften ”Planteavl og vildt. Succes eller udfordring?” satte Agri Nord på deres plantefaglige dage i sidste uge fokus på vildtet i landbrugslandet med et oplæg fra Danmarks Jægerforbund. Vildtet kan både være en udfordring for landbruget, fordi store bestande forårsager markskader, mens markvildt er udfordret af manglen på egnede levesteder i det intensivt dyrkede landbrugsland. Jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard siger:

Det er særdeles positivt at lokale landbrugsforeninger som Agri Nord, tager vildtets udfordringer i landbrugslandet alvorligt og sætter emnet på den faglige dagsorden, så landmændene klædes godt på til at løse den opgave, de helt naturligt har som naturforvaltere i det åbne land

Agri Nord har dermed ligesom naboforeningen LandboNord, der også sammen med Danmarks Jægerforbund har sat initiativer i gang for at forbedre naturindholdet i landbrugslandet, valgt at tage Landbrugsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministerens opfordring til at bruge grundbetalingsordningens muligheder for at etablere levesteder på landbrugsjord i omdrift til sig.

Landbrugsstyrelsen har for nyligt lanceret hjemmesiden Markliv.dk, hvor man sammen med en række organisationer, heriblandt Danmarks Jægerforbund, har samlet faktaark og vejledninger der omhandler natur og vildtpleje i landbrugslandet.