OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. januar 2019

Minister klar med ny forvaltningsplan for dåvildt

Miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har i dag offentliggjort den nye forvaltningsplan for dåvildtet. Det skete i et brev til Vildtforvaltningsrådet. Den nye plan gælder fra 1. juli 2019.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Det bliver med den største grad af regional selvbestemmelse, at dåvildtbestanden fra den 1. juli 2019 skal forvaltes. 

Det blev tydeligt i det brev, som landets miljø- og fødevareminister i dag sendte til Vildtforvaltningsrådet, hvori der blandt andet står: 

Som jeg oplyste på mødet den 13. december 2018 har jeg besluttet, at den nye forvaltningsplan skal indeholde følgende elementer: 

  • National jagttid på dåvildt større end spidshjort med mulighed for regional fastsættelse af regionale jagttider
  • Forbud mod fodring med kraftfoder og valset korn. Ved fodring med udbragt foder skal afstanden til skydetårn/-stige være mindst 130 m. Ved fodring med udbragt foder skal afstand til naboskel være mindst 130 m ved udlejning af jagten
  • Obligatorisk vildtudbytteindberetning, herunder et obligatorisk krav om at indtaste supplerende oplysning om køn som krav for at forny jagttegn, men at det forbliver frivilligt at indtaste oplysninger om anslået vægt og alder
  • Evaluering efter to år. 

Det svarer i store træk til det, I har indstillet, dog har jeg besluttet ikke at følge jeres indstilling om et indføre et arealkrav, da jeg ikke mener, at sådanne arealkrav er hensigtsmæssige.  Til jeres orientering vedlægges en oversigt over de gældende regler og den nye model. 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Vildtforvaltningsrådet. 

Med venlig hilsen 

Jakob Ellemann-Jensen 

Du kan se den nye forvaltningsplan her

Tilfreds hjorteformand
I Danmarks Jægerforbund er formand for DJ-Hjortevildtudvalget Torben Schulz Jensen tilfreds med, at ministeren har fulgt indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet: 

- Vi har fået den brede forvaltningsramme, som vi har ønsket os. På den måde kan de regionale hjortegrupper udarbejde et fælles kommissorium, der er lokalt skræddersyet til at opnå forvaltningsmålene for dåvildt på bistandsniveau. Det følger intensionerne fra jægerforbundet og Den Nationale Hjortevildtgruppe. Det er jeg meget tilfreds med, siger Torben Schulz Jensen, der også sidder i jægerforbundets hovedbestyrelse.

Intet arealkrav
Torben Schulz Jensen er også tilfreds med, at ministeren ikke fulgte Vildtforvaltningsrådets anbefaling om arealkrav, men i stedet har lyttet til jægerforbundet: 

- Vi tror ikke på arealkrav, da det kun gælder for hjortene. Vi vil hellere forvalte dåvildtet på bestandsniveau og fastsætte lokale fredningstider, udtaler Torben Schulz Jensen.

For stram tidsplan
Hvad jægerforbundets formand for Hjortevildtudvalget til gengæld ikke er så tilfreds med er datoen for, hvornår den nye forvaltningsplan skal træde i kraft: 

- Den 1. juli 2019 er jo nærmest lige om lidt. Det er unødig hastværk. Ministeren bør ikke være ukendt med ønsket om, at Den nationale Hjortevildgruppe arbejder på at synkronisere jagttidsprocesserne for kron- og dåvildt. Det have givet de regionale hjortevildtgrupper bedre tid til at udarbejde et kommissorium for den regionale forvaltning. Når det så er sagt, er der mange regionale hjortevildtformænd, der allerede har ønsker klar i skuffen. Der er ikke fulgt en tidsplan med fra ministeren, så vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår der er deadline for de lokale indstillinger til Den Nationale Hjortevildtgruppe. Vi ved heller ikke, hvor Den Nationale Hjortevildtgruppe skal sende den samlede indstilling hen? Er det til Vildtforvaltningsrådet eller direkte til ministeren? siger Torben Schulz Jensen, som forventer, at ministeriet snarest offentliggør en tidsplan for den kommende proces frem mod den 1. juli 2019. 

Bestand i bedre balance
Den nye forvaltningsplan skal opnå følgende mål: 

  • Antallet af ældre hjorte i bestandene skal øges
  • Bedre køns- og aldersfordeling i bestandene
  • Færre skader på mark og skov
  • Sikre en etisk jagtudøvelse
  • Sikre en bedre mulighed for at opleve dåvildtet. 

Du kan læse Den Nationale Hjortevildtgruppes indstilling til fremtidige forvaltningstiltag på dåvildtjagten her