OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. juni 2019

Miljøstyrelsen indhenter tilbud på køb af vildtkameraer

Miljøstyrelsen har netop annonceret en indkøbsaftale vedr. en stor mængde vildtkameraer til bekæmpelse af invasive rovdyr. Tilbuddet skal være modtaget senest mandag den 15. juli 2019.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Miljøstyrelsen har indgået samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og kontrakt med Danmarks Jægerforbund vedr. bekæmpelse af invasive rovdyr i Danmark. Til brug for denne bekæmpelse skal der indkøbes vildtkameraer, der kan udlånes til jægere, der deltager i bekæmpelsen.

Derfor opfordrer Danmarks Jægerforbund alle, som forhandler vildtkameraer, til at give tilbud. Tilbuddet skal være modtaget senest mandag den 15. juli 2019 kl. 12.00. Tilbud, modtaget efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

Tilbuddet skal sendes skriftligt til Mariann Chriél på e-mail: machr@mst.dk.

Har du spørgsmål ifb.m. udbuddet

Spørgsmål til udbuddet stiles til Miljøstyrelsen: Mariann Chriél, Arter og Naturbeskyttelse, e-mail: machr@mst.dk. Spørgsmål til udbuddet modtages senest torsdag den 11. juli 2019 og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

Krav til vildtkameraerne

Der skal kunne leveres 200 vildtkameraer, som skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. september 2019. Vildtkameraerne skal som minimum leve op til følgende specifikationer:

  • Skal kunne sende i 2G
  • Levetiden på batterier skal angives
  • Skal kunne installeres/programmeres på enheden uden PC

Der skal ydermere kunne leveres dansk support ifm. installering og programmering af enhederne. Der ønskes en option på yderligere 200 vildtkameraer med samme specifikationer og til samme pris.

De 200 vildtkameraer, der indgår i optionen, skal kunne bestilles løbende. Der bestilles minimum 50 vildtkameraer ad gangen. Optionen skal være gyldig frem til 31. december 2021.


Læs mere hos Miljøstyrelsen her.