OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juni 2019

Lodsejere søges til Naturprisen og Ildsjælprisen 2019

15. Juni Fonden har bedt Danmarks Jægerforbund sprede budskabet om, at man nu søger værdige lodsejere, som kan indstilles til Naturprisen og Ildsjælprisen 2019.

15. Juni Fonden medvirker til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte lodsejere, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig indsats for naturen. Indsatsen kan være bevaring og udvikling af eksisterende natur gennem naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etab-lering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens naturpriser er også at inspirere til samarbejde blandt lodsejere om naturprojekter. 15. Juni Fonden ser gerne, at dette sker på tværs af interesser og ejendomsskel i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark. 15. Juni Fondens naturpriser gives primært til private lodsejere, herunder til både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere. Alle - såvel statslige som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille en kandidat til en af naturpriserne til 15. Juni Fonden.

På fondens hjemmeside www.15junifonden.dk findes et indstillingsskema, hvor der også findes uddybende informationer om naturpriserne. Deadline for at indsende indstillinger er den 5. juli 2019 kl. 15. 15. Juni Fonden ser frem til at modtage spændende indstillinger til naturpriserne.


Kontaktperson:
Programchef Steffen Brøgger-Jensen på mail: steffen.brogger@15junifonden