Offentliggjort den: 08. oktober 2019

Lån et vildtkamera til bekæmpelse af mårhund

Miljøstyrelsen har stillet et antal vildtkameraer til rådighed for de jægere, der ønsker at bekæmpe invasive rovpattedyr - heriblandt mårhund - i særligt følsomme områder.

Tekst: Mads Flinterup

Jægerforbundet har fra Miljøstyrelsen fået stillet vildtkameraer til rådighed for udlån til bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn. Rammerne for udlån er:

Jægere som bekæmper invasive rovdyr i særligt følsomme områder. Særlig følsomme områder er bl.a.:

  • Natura2000 områder med jordrugende fugle eller krybdyr på udpegningsgrundlaget (i egne hvor mårhunden forekommer)
  • Øer og holme med jordrugende fugle
  • Oplande til særlige følsomme områder herunder oplandet til Fyn (Østjylland langs Lillebælt) 

Jægere, som opretter mårhundegrupper, der bekæmper mårhunde i lokalområdet. Mårhundegrupper, som kan komme i betragtning, skal:

  • bestå af mindst tre personer
  • udføre bekæmpelse på flere ejendomme
  • fremsende kort over indsatsområdets afgrænsning med entydigt navn, som angiver geografisk interesseområde
  • angive en kontaktperson, som Miljøstyrelsen og/eller Danmarks Jægerforbund kan kontakte


Hvis du er indenfor rammerne af ovenstående, så kan du ansøge om lån af vildtkameraer via mail til post@jaegerne.dk.