OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. oktober 2019

Lån et vildtkamera til bekæmpelse af mårhund

Miljøstyrelsen har stillet et antal vildtkameraer til rådighed for de jægere, der ønsker at bekæmpe invasive rovpattedyr - heriblandt mårhund - i særligt følsomme områder.

Tekst: Mads Flinterup

Jægerforbundet har fra Miljøstyrelsen fået stillet vildtkameraer til rådighed for udlån til bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn. Rammerne for udlån er:

Jægere som bekæmper invasive rovdyr i særligt følsomme områder. Særlig følsomme områder er bl.a.:

  • Natura2000 områder med jordrugende fugle eller krybdyr på udpegningsgrundlaget (i egne hvor mårhunden forekommer)
  • Øer og holme med jordrugende fugle
  • Oplande til særlige følsomme områder herunder oplandet til Fyn (Østjylland langs Lillebælt) 

Jægere, som opretter mårhundegrupper, der bekæmper mårhunde i lokalområdet. Mårhundegrupper, som kan komme i betragtning, skal:

  • bestå af mindst tre personer
  • udføre bekæmpelse på flere ejendomme
  • fremsende kort over indsatsområdets afgrænsning med entydigt navn, som angiver geografisk interesseområde
  • angive en kontaktperson, som Miljøstyrelsen og/eller Danmarks Jægerforbund kan kontakte


Hvis du er indenfor rammerne af ovenstående, så kan du ansøge om lån af vildtkameraer via mail til post@jaegerne.dk.