OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. april 2019

Læsø: Jægernes paradis

På øen i den nordlige del af Kattegat nyder jagt en særlig status i befolkningen, hvor alle kender en jæger, og hvor jagttraditionerne går mange generationer tilbage. Herude er der flere jægere pr. indbygger end noget andet sted i Danmark.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen. Foto: Hans Jørgen Rafn

Ifølge beregninger af tal fra Miljøstyrelsen og befolkningstal fra Danmarks Statistik, foretaget af Danmarks Radio, er Læsø det sted i Danmark, hvor der er flest jægere. Beregningen, som er fra 2017, viser, at 15 procent af alle indbyggere på Læsø over 16 år har indløst jagttegn - helt præcis 239 personer. Satsen for hele Danmark ligger til sammenligning blot lige over de 3 procent. Og der er god grund til at Læsø lægger sig i toppen af statistikken, mener formand for Læsø Jagtforening, Sven Thyø:

- Der er rigtig meget historie i jagten herovre. Det er en tradition, som nedarves igennem generationerne, og så er vi øboere bare tættere på naturen end de fleste andre, nævner Sven Thyø og henviser til Samsø, som beklæder andenpladsen på Danmarks Radios liste med 10 procent indbyggere med jagttegn.

Rige jagtmuligheder i land og på havet

Læsø byder på meget rige og alsidige jagtmuligheder med en stor variation i vildtet, og da der jo er tale om en ø med maser af trækfugle, er havjagt en udbredt jagtform - især iblandt de nye jægere. Det er ofte her, man begynder.

- Generelt har vi godt fat i de unge jægere, men vores problem er jo - i lighed med så mange andre øer i Danmark - at mange unge fraflytter på et tidspunkt, forklarer jagtforeningsformanden, som i øvrigt er øens tandlæge og tilflytter - om end for 40 år siden.

Sven Thyø fortæller, at selvom mange unge jægere forlader øen, så kommer en del af dem tilbage igen og rigtig mange af de fraflyttede bevarer deres tilknytning til jagtforeningen.

Stor accept af jagt i befolkningen

Når så mange som 15 procent af læsøboerne har jagttegn, er det også klart at velviljen overfor jagten smitter af. På øen midt ude i Kattegat kender alle en jæger og alle finder det helt naturligt at gå på jagt. Også kommunen ser med velvillighed på jagten og stiller sågar visse arealer til rådighed for de lokale jægere, kvit og frit.

- Jagten nyder en høj grad af accept hele vejen rundt. For eksempel kan alle jægere med fast bopæl på Læsø gå på jagt ude på Nordre Rønner, som er ejet af kommunen, siger Sven Thyø.

Nordre Rønner er en lille øgruppe syv km nord for Læsø. Flere af øerne er vokset sammen, og de er forbundet med Læsø med det lavvandede sandrev Rønnerev. Øerne har et samlet areal på 11 hektar med stenansamlinger, klitter og strandenge.

 

Selvom mange unge jægere forlader øen, så kommer en del af dem tilbage igen og rigtig mange af de fraflyttede bevarer deres tilknytning til jagtforeningen. Foto: Hans Jørgen Rafn

Selvom mange unge jægere forlader øen, så kommer en del af dem tilbage igen og rigtig mange af de fraflyttede bevarer deres tilknytning til jagtforeningen. Foto: Hans Jørgen Rafn