OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. juli 2019

Læs Ulvetema 2019

Ulvens genindvandring i Danmark har medført stor debat om arten, og hvorvidt der er plads til den i Danmark. Efter en ulovlig nedskydning - som DJ tager stærkt afstand fra - er debatten blusset op igen. Læs magasinet Jægers årlige tema om ulv her.

I 2012 blev en ulv fundet død i Thy. Få havde dengang forestillet sig, hvor mange følelser ulvens genkomst efter 200 år skulle skabe i Danmark. Holdningerne til ulven er mange og medlemmerne af Danmarks Jægerforbund er lige så splittede som resten af befolkningen - er ulven velkommen tilbage, eller skulle den hellere være blevet syd for grænsen?

Debatten kulminerede i midten af april 2018, da en ulv blev skudt i Vestjylland - endda for rullende kameraer. En 66-årig mand blev sigtet for at skyde ulven med en riffel fra hans bil.

Du kan læse den oprindelige nyhed med Jægerforbundets reaktion her.

Ulven hører hjemme i Danmark

Danmarks Jægerforbunds holdning til ulven fremgår af vores natursyn, som er vedtaget af repræsentantskabet i forbundet:

Ulv er naturligt hjemmehørende i Danmark og er naturlig genindvandret. Jægerforbundet ønsker, når den centraleuropæiske bestand når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, at der skal kunne drives jagt på ulv. Derfor mener DJ, at ulvens beskyttesesstatus skal flyttes fra Habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5.

Da der kan opstå konflikter mellem ulv og jagthunde, skal det sikres at jægerne har en retsstatus, således at denne kan forsvare sin hund, i tilfælde af at en ulv angriber en jagthund.

Via forvaltningsplanen er det i dag muligt at få tilskud til at opsætte ulvehegn for at beskytte husdyr. Det finansieres pt. af jagttegnsmidlerne. Dette mener DJ er forkert, og DJ mener, at det skal ske via finansloven, på lige fod med de erstatninger, der kan udbetales for ulveangreb på husdyr.

Læs artiklerne: Tema om ulv

I forbindelse med sagen har der naturligt været en del medieinteresse for jægerne og Danmarks Jægerforbund. Derfor stiller vi her en masse viden til rådighed til journalister og andre, der måtte have lyst og brug for fakta om ulven.

Herunder finde du artiklerne fra ulvetemaet fra 2019, der blev bragt i vores medlemsmagasin Jæger: