Offentliggjort den: 24. maj 2019

L&F: Landmændene skal gøre mere for markvildtet

Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer påpeger, at der skal ydes en større indsats for at vende den negative udvikling for markvildtet, og landmændene har allerede nu muligheden for at gøre en forskel.

Tekst: Christian Lang Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Til årets Naturmøde i Hirtshals har Danmarks Jægerforbund haft besøg af Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed i forbindelse med en debat omhandlende fødekæder i landbrugslandet.

Han argumenterer for, at der fra landbrugets side skal gøres mere for at forbedre vilkårene for markvildtet, som, han bekræfter, er presset hårdt på grund af den moderne landbrugsdrift.