OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. maj 2019

L&F: Landmændene skal gøre mere for markvildtet

Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer påpeger, at der skal ydes en større indsats for at vende den negative udvikling for markvildtet, og landmændene har allerede nu muligheden for at gøre en forskel.

Tekst: Christian Lang Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Til årets Naturmøde i Hirtshals har Danmarks Jægerforbund haft besøg af Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed i forbindelse med en debat omhandlende fødekæder i landbrugslandet.

Han argumenterer for, at der fra landbrugets side skal gøres mere for at forbedre vilkårene for markvildtet, som, han bekræfter, er presset hårdt på grund af den moderne landbrugsdrift.