OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. september 2019

Krondyrs vandringer afdækkes

Vær opmærksom på, at der der løber fem GPS-mækede hinder rundt nær Ovstrup hede og to GPS-mærkede hinder rundt omkring Løvenholm. De bør ikke nedlægges i den kommende jagtsæson. GPS-halsbåndene skal give en langt større og mere sikker viden om artens trækmønster og adfærd.

Tekst: Jan Skriver

De blev lokket med roer og på et splitsekund fanget under et 14 gange 14 meter dropnet. Men det varede en måned, inden dyrene lod sig lokke ind under nettet, så fangsten lykkedes en aften i det tidlige forår.

Nu løber de fem kronhinder omkring i terrænet på eller omkring Ovstrup Hede med gule øremærker og GPS-halsbånd, der sender signaler, som skal gøre os alle klogere på kronvildtets vaner og vandringer gennem året.

– Øvelsen går ud på at afdække kronvildtets færden i terrænet under forskellige omstændigheder. Hvordan reagerer de, når der er jagt eller andre forstyrrelser i deres område? Hvor er de i midvinteren eller i højsommeren? Og hvordan veksler dyrene for eksempel mellem heden ved Ovstrup og de store statsejede plantager omkring Ulfborg og Sdr. Feldborg? Disse spørgsmål håber vi at finde svar på, siger skov- og landskabsingeniør Lars Haugaard, Institut for Bioscience, Faunaøkologi, Aarhus Universitet.

Han er en af de få fagfolk i Danmark med specialviden i håndtering og montering af GPS-halsbånd på vilde dyr. At håndtere sky dyr som krondyr er en disciplin, der kræver erfaring.

 

Pas på de mærkede dyr

– Vi valgte at fange med lokkemad og net på Ovstrup Hede, fordi vi med den metode er sikker på, at dyrene bliver, hvor de er, når de fanget. Hvis man bruger bedøvelsesgevær, kan dyret løbe langt væk, inden det lægger sig ned, siger Lars Haugaard, der håber, at jægerne vil holde hånden over de mærkede hinder, som alle bærer synlige gule øremærker.

På krondyrenes halsbånd sidder en batteridrevet GPS-sender, der leverer data via mobiltelefonnettet. Hver ottende time bliver der sendt SMS-beskeder, der fortæller, hvor det pågældende dyr har opholdt sig for hver time de seneste otte timer. Hver sender vil, om alt går vel, fungere i to år og levere op imod 30.000 positioner.

– I alt 15 krondyr på Ovstrup Hede skal efter planen fanges og mærkes med GPS-sender. Resultaterne skal gerne bidrage til at gøre os alle i stand til at manøvrere bedre mellem de mange interesser, der knytter sig til kronvildtet. Aage V. Jensen Naturfond har en interesse i en vis mængde krondyr, som holder hedens natur åben og sikrer den biologiske mangfoldighed. Lodsejerne, der driver landbrug i nabolaget af heden, er ofte plaget af krondyrene, som æder deres afgrøder, mens jægerne gerne vil jage dyrene og helst de store hjorte. Jo mere vi ved om kronvildtets færden, desto bedre kan vi tilgodese alle parter, siger Lars Haugaard.

Også i Tofte Skov og Mose, der udgør den sydlige halvdel af Danmarks største fredede landområde Lille Vildmose i Østhimmerland, er kronvildtet med i et GPS-projekt finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, der ejer størsteparten af den himmerlandske vildmose.

 

Hvad betyder manglende fodring?

Her er 12 krondyr, både hinder og hjorte, blevet bedøvet, sundhedstjekket og har fået GPS-halsbånd sat på. Dette forskningsprojekt skal fortælle, hvordan krondyr reagerer, når vinterfodringen af vildtbestandene i Tofte Skov helt hører op efter vinteren 2019/2020.

I årtier har krondyr og vildsvin i Tofte Skov, der er Danmarks største dyrehave på cirka 4.000 hektar, i vintermånederne fået et tilskud af foder i form af wraphø, havre, helsæd, majs og roer.

I alt 150 tons pr. sæson til 600 stykker vildt. Så hvordan vil dyrene bruge områdets forskellige naturtyper, når fodringen hører op? Det er hovedspørgsmålet i Tofte Skov og Mose. GPS-senderne vil give et svar.

Husk tryk- og drivjagt på kronvildt er ikke tilladt før den 16/10.