OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. marts 2019

Kredsmøde: Se godt efter mårhunden på bukkejagten

65 bornholmske jægere mødte op til et roligt kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds Kreds 8.

Tekst: Tonni Koefoed Larsen. Foto: Tonni Koefoed Larsen

Det skal bemærkes at kredsformand Steen Friis’ beretning på Bornholm altid er lidt reduceret, fordi de fleste deltagere lige har været til det lokale jægerrådsmøde. Der er kun ét jægerråd på Bornholm, og Steen syntes det var lidt fjollet at trætte deltagerne med de samme punkter to gange.

Steen Friis kom dog ind på følgende i sin beretning:

- Se godt efter mårhunden når I drager på bukkejagt her i foråret. Nu har naturvejleder Jens Kofoed fra Melsted i mange år lige før kredsmødet kommet med påstande om, at der var ræve på Bornholm. Nu er der vel ingen der tror på det med ræven længere. Men nu har han fundet DNA fra mårhund, og det er så det, han nu bringer til torvs. Jægerne er meget skeptiske, og der er ingen jægere der har set mårhunden endnu.

Desværre er vildtudbyttet gået tilbage på Bornholm i de seneste år, og kredsformanden udtrykte håb om, at denne udvikling vender på et tidspunkt. Der er efterhånden en del dåvildt på Bornholm, og det er bornholmernes ønske at få udvidet jagten fra de nuværende 14 dages jagttid på kalve i januar (1.-15. januar) til også at omfatte hjorte og dåer. Men der var fra Steen Friis’ side ingen tvivl om, at vi skal passe på de store hjorte, således at vi holder balance i bestanden.

Flere harer, mindre affald i naturen

Der tælles desuden mange harer på haretællinger i de lokale markvildtlav. Det er glædeligt, for i efteråret var det som om at harebestanden var gået noget tilbage.

- Og så er der fokus på jægernes efterladenskaber i naturen. Saml derfor patronhylstrene og haglskålene op hvis det er muligt, når I færdes i naturen, lød det fra kredsformand Steen Friis.

Han benyttede også lejligheden til at fortælle om den ungdomscamp, der har været på Bornholm, og roste i den forbindelse ungdomskoordinator Thomas Anker for det arbejde, han gør for de unge.

Medlemstallet er stigende

Medlemstallet på Bornholm er nu på 1533 medlemmer og det er en stigning. Og når der tilmed kun er ca. 1800 jagttegnløsere på øen, må antallet af medlemmer betragtes som tilfredsstillende. Der er dog ikke korrigeret for dobbeltmedlemskaber. Kredskasserer Bjarne Aakermann kunne berette, at kredsens samlede forbrug har været på 153.000 kr, og at man desværre ikke har brugt hele rammen.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Der lige ved at blive kampvalg til kredsbestyrelsen, og det var helt tydeligt, at det var HB medlem Henrik Frost Rasmussen ikke forberedt på, da han gik på talerstolen. Det gav faktisk lidt uro, når der fra salen kom et nyt forslag fra Aaker, Aakirkeby Jagtforening i form af Peter Loth Sejersen. Det hele endte dog med, at en af bestyrelsens kandidater trak sig, og derfor blev der ikke kampvalg. Det blev Lise Pedersen fra Østbornholms Jagtforening og nævnte Peter Loth Sejersen, der kom ind i kredsbestyrelsen. Resten var på genvalg.

Under eventuelt var Orla Hansen fra Allinge og Cliff Jørgensen fra Aakirkeby utilfredse med den digitale tilmelding til skydekonkurrencer og lignende. Landsformand Claus Lind Christensen lovede at bringe kritikpunkterne med tilbage til Kalø.

Hæderstegn

Den afgåede riffelkoordinator Otto Hansen fik for sit lange virke i kredsbestyrelsen Jægerforbundets sølvnål, som blev overrakt af landsformand Claus Lind Christensen.

Den mangeårige kasserer i Nyker-Rø Jagtforening, Svend Kristensen, fik desuden overrakt en bronzenål af hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen.

Den afgående riffelkoordinator Otto Hansen, fik for sit lange virke tildelt Jægerforbundets sølvnål under kredsmødet.

Den afgående riffelkoordinator Otto Hansen, fik for sit lange virke tildelt Jægerforbundets sølvnål under kredsmødet.

Den mangeårige kasserer i Nyker-Rø Jagtforening Svend Kristensen fik tildelt Jægerforbundets bronzenål under kredsmødet.

Den mangeårige kasserer i Nyker-Rø Jagtforening Svend Kristensen fik tildelt Jægerforbundets bronzenål under kredsmødet.