OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. marts 2019

Kredsmøde:
Kom ud af busken!

Opfordringen til mere aktiv dialog i kreds 3 blev skærpet under kredsmødet den 5. marts.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen. HB-medlem Torben Schulz Jensen uddeler på billedet herover ærestegn til Carsten Holm Clausen, Dan Lillebæk og Søren Lyse for velgennemført lederuddannelse.

Kredsmødet i kreds 3, der tirsdag den 5. marts blev afholdt i Skanderborg Gymnasiums store idrætshal, havde fra starten støjende modspil fra unge, energiske idrætsudøvere i et tilstødende lokale.

Det fik formand Claus Lind Christensen til at opfordre til en venlig men hørbar modoffensiv. Med Ove Dam Hedegaard fra Strukturudvalget som ”korleder” blev der af de 130 fremmødte stående og taktfast råbt ”Hu, hu, hu” i stigende tempo. Det kunne ikke undgås at blive hørt og bemærket på den anden side af væggen.

Mindre monolog – mere dialog

I forvejen havde kredsbestyrelsen og jægerrådene opfordret til at forsøge lægge en ny linje for afholdelse af kredsmødet. Man ønskede mindre monolog og mere dialog. Opskriften, som skulle afprøves, bestod i en opfordring til foreningerne om inden mødet at fremsende spørgsmål, som så kunne besvares på mødet af formanden, kredsformanden, direktøren eller evt. andre. Samtidig skulle der være plads til at stille spørgsmål spontant.

Det sidste blev ikke i væsentlig grad udnyttet.

Uddybende spørgsmål

Der var fremsendt ganske få spørgsmål - blandt andet om et kommende skydecenter i Tirstrup, om trækfuglearbejdet og om Jægerforbundets IT-system, som kritiske røster mente ikke blev opdateret godt nok. Spørgerne, hvoraf nogle uddybede deres spørgsmål på mødet, fik svar fra dem, der vidste noget om sagen.

Meningsfyldte medlemskaber

Kredsformand Reidar Lænø havde tidligt på aftenen aflagt beretning, hvor han især fremdrog kredsens høje aktivitetsniveau, som tager afsæt i begrebet ”meningsfyldte medlemskaber”. Alle kredsens medlemmer skal helst føle, at der er ”noget” for dem. Ikke mindst nyjægerne (et begreb der måske skal omformuleres i flg. formand for Nyjægerudvalget, Finn Hvid Bertelsen) har brug for efteruddannelse, muligheder for at komme på jagt mv.

Nyt initiativ

Interessant skal det blive at se den nordiske kombiskydning udvidet til at omfatte både haglvåben, riffel OG bue. Der arbejdes intenst på at lave et arrangement i løbet af 2019.

Vær modige og se langt!

Formand Claus Lind Christensen fremviste grafer og tal, der dokumenterede, at kreds 3 klarer sig godt. Selvom seks nye medlemmer fra 2016 til 2018 ikke er en stor fremgang, så er det en god tendens, som må og skal fastholdes. Vær modige og se langt, var hans appel til de mange organisationsfolk, som også lyttede til kommentarer vedrørende den livsnødvendige dataindsamling, internationalt samarbejde omkring trækfugle og omkring strukturudvalgets igangværende arbejde.

Stigende interesse for sociale medier

De sociale mediers betydning i Jægerforbundets arbejde dokumenterede direktør Michael Stevns ved skarpe tal: Mere end 500.000 brugere af hjemmesiden og mere end 7000, der har downloadet forbundets nye App. Michael kunne i øvrigt dokumentere en flot udvikling i soliditeten i Danmarks Jægerforbund.

Styrket dialog og indberetning

Som afslutning på mødet opfordrede hovedbestyrelsesmedlem Torben Schulz Jensen til en styrket dialog og Claus Lind Christensen til, at man udnyttede muligheden for en detaljeret indberetning til vildtudbyttestatistikken.

Opfordringen til de fremmødte om at være omstillingsparate var ikke til at tage fejl af.

Opfordringen til de fremmødte om at være omstillingsparate var ikke til at tage fejl af.