OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. marts 2019

Kredsmøde: Tal jagten op – ikke ned!

Ansvar, ansvarlighed og mulig ansvarspådragelse i alle afskygninger var nogle af temaerne på et godt kredsmøde i Kreds 2, hvor spørgelysten var stor.

Tekst: Troels Romby Larsen. Foto: Troels Romby Larsen

Jægere anno 2019 lever ikke i en osteklokke, hvor ingen udenfor hverken kan se eller høre, hvad vi går og foretager os, når vi siger, vi er på jagt. Det er pointeret mange gange af både jagtens demokratisk valgte tillidspersoner og af almindelige jægere. I Kredsformand Jesper Truelsens beretning om kredsens virksomhed kom det igen frem. 

På billedet herover ses Kirstein R. Henriksen, Birgit Mortensen og Peter Hesel – alle fra Ruskær Jagtforening.

Kend lovgivningen – og overhold den!

Med henvisning blandt til nedskydningen af endnu en havørn (hvor danske jægere før sagen er endelig efterforsket allerede er under grum mistanke) gentager han sit uindpakkede ønske; at vi alle som det naturligste i denne verden skal holde lovgivningen. Alt andet er u-lovligt og hvad værre er – det medvirker til, at jægernes omdømme og dermed den generelt gode støtte, vi har i befolkningen, kan risikere at forsvinde.

Kredsmødet, der blev afholdt i Plexus, Idom-Råsted-hallen, lørdag den 23. marts og havde 144 deltagere, hvoraf de 117 var stemmeberettigede, blev et godt og konstruktivt møde, hvor samtlige beretninger blev godkendt med bifald. Kredsens forskellige koordinatorer afgav en status over deres arbejde i det forgangne år suppleret med hvad, der venter i resten af 2019. Koordinatorernes respektive beretninger kan læses på kredsens hjemmeside. Jesper Truelsen takkede koordinatorerne for deres utrættelige arbejde og betegnede dem som kredsens ”arbejdsbier”.

Kredsens nyindkøbte trailer, som kan lånes af lokalforeningerne, blev studeret grundigt i en pause.

Kredsens nyindkøbte trailer, som kan lånes af lokalforeningerne, blev studeret grundigt i en pause.

Trailer kan lånes

Samtlige fagkoordinatorer og repræsentantskabsmedlemmer blev genvalgt. Generelt kan man sige, at kredsens medlemstal er steget en smule, og kredsens kasserer, Jan Rasmussen, kunne konstatere, at der er penge i kassen til yderligere initiativer. Den nyindkøbte trailer, der i det smukke forårsvejr var parkeret foran Plexus, blev i en pause lidt af et tilløbsstykke.

Claus Lind Christensen brugte sin korte taletid til at redegøre for de prioriterede arbejdsopgaver, som Danmarks Jægerforbund konstant arbejder med. Det omhandlede blandt andet det vigtige udvalgsarbejde, der foregår i strukturudvalgte, arbejdet i Vildtforvaltningsrådet og det transnationale samarbejde omkring trækfugle. Han nævnte også eksklusionssagen af det medlem, der er dømt for at nedlægge en fredet ulv.

Fra salen var der ønsker om, at Jægerforbundet gik i brechen for at få opprioriteret bekæmpelsen af mårhundene – ikke mindst at de udgifter, der er forbundet med den frivillige indsats, på en eller anden måde bliver dækket. Michael Stevns gennemgik kommunikationsstrategien og økonomien i Jægerforbundet. Begge dele er i en god gænge.

Frygt for ansvarspådragelse

Kredsbestyrelsen fremsatte to forslag til videre behandling i Hovedbestyrelsen. Begge forslag, som handlede om risikoen for ansvarspådragelse som almindeligt bestyrelsesmedlem i en jagtforening, blev enstemmigt vedtaget, og kan senere nærlæses på kredsens hjemmeside.

Afslutningsvis blev mødets dirigent rost for sin humoristiske men konsekvente styring af mødet, som nok også blev et møde, der kunne slutte til tiden, fordi ingen tog ordet kronvildt i sin mund.

Flere af mødedeltagerne havde spørgsmål til mødets oplægsholdere.

Flere af mødedeltagerne havde spørgsmål til mødets oplægsholdere.