OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. maj 2019

Klimavenlige vådområder er lig mere trækvildt

Debat om klimavenlige vådområder på Naturmødet peger i retning af fælles fodslag hos Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer. For danske jægere kan fremtiden byde på betydeligt mere trækvildt, vurderer DJ-formand.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jacob Munkholm Jensen

Vådområder binder næringsstoffer og klimagasser, men 50 procent af den danske landbrugsjord er drænet og tørlagt gennem de sidste 200 år. Kan vi få en del af disse vådområder tilbage, eller skabe nogle nye? Det var hovedtemaet på én af hoveddebatterne på fredagens Naturmøde, hvor panelet – med repræsentanter fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer – diskuterede de forskellige fremtidsscenarier.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien.

Blandt andet er Naturfredningsforeningen og Landbrug & Fødevarer enige om en model, hvor staten opkøber 100.000 hektar mindre produktiv landbrugsjord i f.eks. drænede vådområder og lader dem føre tilbage til deres oprindelige udtryk. Vådområder som søer, vandhuller, vandløb, moser og ”sjapvandsområder” er nemlig truede landskabstyper i det moderne kulturlandskab.

Noget der æder, og noget der skider

Selvom der var mange fælles tanker at spore blandt debattørerne, handlede en stor del af uenighederne om, hvorvidt de af naturen tilbageerobrede områder skal være såkaldt multifunktionelle eller helt holdes fri for menneskelig indblanding. Hvor Landbrug & Fødevarer argumenterede for f.eks. græssende kvæg som positivt for naturen, mente Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, at man skal lade naturen være i fred.

- Men det er totalt misforstået, siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen, som overværede debatten.

- Naturen har brug for mere plads, men det er dumt ikke at tænke multifunktionalitet ind i det, når nu vi bor i så lille et land som Danmark. Der skal også være plads til mennesker. Når man lader alting springe i krat, så glemmer man det fuglevildt, der er afhængige af det åbne land. Derfor skal der være afgræsning. Kort sagt: Vi mangler noget der æder, og noget der skider, konstaterer Claus Lind Christensen.

Flere vådområder, mere jagt

Men når det er sagt, så er Danmarks Jægerforbund tilhænger af mulighederne for at ufrugtbar, drænet jord kan omdannes til vådområder igen.

- Klimasikring via vådområder er gode levesteder for trækvildt – både de ynglende fugle og i særdeleshed de hundredtusindvis af trækfugle, der passerer Danmark om efteråret. Og i sådanne områder skal vi som jægere selvfølgelig have mulighed for at drive jagt. Det er også en del af naturens multifunktionalitet, fastslår DJ-formanden.

Panelet under dagens debat bestod af følgende debattører:

  • Agronom og professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
  • Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Maria Reumert Gjerding, formand for Danmarks Naturfredningsforening
  • Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed