OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Klar til jagttegnsundervisningen 2019 – Quiz & Byt er opdateret

At undervise i jagttegn kræver meget af jagttegnskursuslæreren da lovgivning og vejledninger konstant ændrer sig. Materialerne til Jagttegn er opdateret og klar til sæsonen.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

Forberedelsen til jagttegnsundervisningen kører nærmest året rundt, men for størstedelen af aspiranterne er det fortsat den sidste del af vinteren, og foråret som er lig med jagttegnsstudier. Undervisningsmaterialerne fra Danmarks Jægerforbund og SEGES er opdateret og klar til hjælpe aspiranter og jagttegnskursuslærere i mål ved jagtprøven.

Lovsamlingen først

Første skridt på vejen er cementeringen af pensum som sker den 1. juli. Herefter kan udgivere at materialer begynder at arbejde med det trykte lovstof.

Læs her om Lovsamlingen til Jægeren.

Quiz & Byt – Gør undervisningen levende

De populære Quiz & But-kort til undervisningen i lovstoffet fra Danmarks Jægerforbund ligger klar på Jægerforbundets hjemmeside for jagttegnskursuslærere og på Jagtprøven.dk. Sammen med de opdaterede kort findes oversigt, på DJ's hjemmeside, der forklarer hvilke kort man bør printe nye af til undervisningen.

Vend undervisningen på hovedet

Har man modet til at vende undervisningen i lovstoffet lidt på hovedet, kan det være en fordel for både aspiranterne og jagttegnskursuslæreren at begynde emnet med Quiz & Byt-kortene.

Spil spillet i lokalet og lad aspiranterne forsøge sig med svarerne. Aspiranterne skal samle de vanskelige spørgsmål sammen. På den måde finder du som underviser hurtigt frem til konkrete emner, der ikke umiddelbart giver mening for aspiranterne. Tag efterfølgende udgangspunkt i netop de kort som aspiranterne har lagt til side, og udbred de konkrete bekendtgørelser fra lovsamlingen derfra.

Øvelsen kræver lidt erfaring hos jagttegnskursuslæreren, da et generelt bredt kendskab til lovgivningen gør det lettere. I denne form er der dog meget at vinde da undervisningen i højere grad tager udgangspunkt i aspiranten i stedet for en uendelig lang række af Powerpoints. Som underviser finder man let tryghed i at gennemgå emnerne slavisk, men for aspiranterne giver dette ikke nødvendigvis det bedste læringsudbytte. Et andet positivt træk ved Quiz & Byt kortene er, at aspiranterne opdager, at de faktisk kan svare på en del spørgsmål vha. almindelig tankevirksomhed.

I opstarten kan man med fordel udvælge enkelte bekendtgørelser for at gøre det overskueligt for aspiranterne, og på samme måde kan de forskellige bekendtgørelser spredes over flere undervisningsdage.  

Quiz & Byt benyttes af mange jagttegnskursuslærere desuden som en slags ventetidslektion, når man underviser en aspirant i enten skydeteknik, afstandsbedømmelse eller lignende. Om aspiranterne skal gå rundt med kortene blandt hinanden eller gennemgå kortene i mindre grupper, er naturligvis situationsbestemt.